دوره بنيادی مديريت خدمات فناوری اطلاعات

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / مديريتارسال شده در   26 شهریور 1387-16 September 2008بازدید 4256


چارچوب استانداردITIL هم اکنون کاملترين و جامع ترين چارچوب مطرح در حوزه مديريت خدمات فناوری اطلاعات در سطح جهان می باشد و در طول چند سال گذشته بسياری از شرکتها و سازمانهای پيشرو فناوری اطلاعات دنيا علاوه بر پياده سازی و استقرار ITIL جهت ارائه و پشتيبانی خدمات فناوری اطلاعات در سازمانهای خود رويکردی اصولی بکارگيری متدولوژی ها ، محصولات و ابزارهای پشتيبان ITIL را پی گرفته اند.لازم به ذکر است که ITIL يک مجموعه 37 جلدی از جزئيات بهترين کارکردها - مشتمل بر فرايندها و رويه های اجرايی - در مديريت فناوری اطلاعات در سازمانها بوده که بطور گسترده ای در سازمانهای کوچک و بزرگ دنيا در حال انطباق و بکارگيری مي باشد. www.fanpardaz.ac.ir

اخبار روزنامه ها