راه‌اندازي رشته مديريت بانكي در دانشگاه آزاد زنجان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / مديريتارسال شده در   15 آذر 1387-05 December 2008بازدید 5104


رشته مديريت بانكي در دانشگاه آزاد زنجان راه‌اندازي شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با پيگيري مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان و موافقت شوراي گسترش وزارت علوم، رشته مديريت امور بانكي در مقطع كارشناسي در اينواحد دانشگاهي تصويب شد. بر اساس اين گزارش، دكتراصغر پرتوي رييسدانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان، افزود: واحد زنجان از سال تحصيلي 89-88 براي اينرشته از طريق آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي دانشجو مي‌پذيرد.

اخبار روزنامه ها