ممنوعيت انتقال دانشجوي کارشناسی ارشد به دانشگاه‌هاي فاقد مرحله آموزش

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشدارسال شده در   20 دی 1389-10 January 2011بازدید 3598


ممنوعيت انتقال دانشجوي ارشد به دانشگاه‌هاي فاقد مرحله آموزش

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت شرايط و جزييات انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاه‌هاي خارج به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل كشور را اعلام كرد. دكتر جنيدي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به شرايط انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاه‌هاي خارج به دانشگاه‌هاي داخل كشور، گفت: معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل متقاضي با توجه به آخرين مصوبات شوراي عالي ارزشيابي، نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل در دانشگاه مبداء و دانشگاه‌هاي داخل از نظر مقررات آموزشي و خدمت نظام وظيفه، دارا بودن ديپلم كامل متوسطه دوره 4 ساله نظام قديم آموزش و پرورش و يا ديپلم كامل متوسطه و گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد آموزش و پرورش و دارا بودن مدرك تحصيلي هر دوره براي ورود به دوره بعد مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت از جمله شرايط عمومي انتقال براي دانشجويان ايراني به دانشگاه‌هاي داخل كشور است. وي با بيان اينكه ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره‌هاي كارداني از 12 و دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته از 14 كمتر باشد، اظهاركرد: ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16و ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي ديپلمه‌هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد؛ چرا كه در غير اينصورت بايد ميانگين مجموع نمرات كل ديپلمه متوسطه و نمرات دوره پيش‌دانشگاهي با حداقل نمره 16 مشروط به اينكه هيچيك از نمرات كمتر از 14 نباشد. حداقل واحد گذرانده شده براي انتقال به دانشگاه‌هاي داخل وي با تاكيد بر اينكه براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو ‌بايد حداقل 18واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد، خاطرنشان كرد: براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو بايد حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد، همچنين براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد و ميانگين نمرات دوره ليسانس نيز حداقل نمره 15 را دارا باشد. جنيدي افزود: دانشجو براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي) بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. وي با تاكيد بر اينكه اگر تعدادي از واحدهاي گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجو در مقطع پايين‌تر پذيرفته شده باشد، اين واحدها در مقطع بالاتر مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد، اظهار كرد: دانشجوياني كه حداقل شرط معدل لازم براي انتقال در مقطع تحصيلي خود را ندارند به شرط داشتن معدل مقطع تحصيلي پايين‌تر مي‌توانند به مقطع پايين‌تر منتقل شوند. ممنوعيت انتقال دانشجوي ارشد به دانشگاه‌هاي فاقد مرحله آموزشي رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه انتقال دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه‌هايي كه فاقد مرحله آموزشي هستند و فقط مرحله پژوهشي دارند ممنوع است، خاطرنشان كرد: ملاك تعيين تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبداء فقط دروس دانشگاهي است. وي ادامه داد: ديپلمه‌هايي كه بدون گذراندن دوره پيش‌دانشگاهي در دانشگاه‌هاي خارج شروع به تحصيل كرده‌اند از بابت دوره پيش دانشگاهي تعداد 24 واحد درسي گذرانده شده آنان در خارج از كشور كسر مي‌شود و بعد از پذيرش انتقال و معرفي دانشجو به دانشگاه، تطبيق واحدها بر عهده دانشگاه پذيرنده است. جنيدي با بيان اينكه دانشجويان متقاضي انتقال به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل بايد نوع ديپلم متوسطه آنان، علوم تجربي يا رياضي فيزيك و يا معادل آنها در نظام آموزش متوسطه قديم باشد، گفت: براي انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي داخل گذراندن يكسال تحصيلي و يا 3 واحد درسي در دانشگاه مبداء با موفقيت به اضافه داشتن شرايط مورد نياز لازم است، البته درخواست انتقال به همراه مدارك لازم، بايد حداقل سه ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي كه داوطلب قصد انتقال دارد مستقيما به معاونت آموزشي وزارت بهداشت ارسال شود. اعتبار درخواست انتقال دانشجويان فقط براي همان سال تحصيلي درخواست شده وي در خصوص نحوه انتقال دانشجويان نيز گفت: درخواست متقاضيان انتقال، در شورايي به نام شوراي انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور كه در حوزه معاونت آموزشي تشكيل مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با توجه به رشته تحصيلي، ظرفيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان، نسبت به پذيرش يا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد. جنيدي با تاكيد بر اينكه پذيرش قطعي متقاضيان پذيرفته شده در شوراي انتقال منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنان از سوي هيات مركزي گزينش دانشجوست، خاطرنشان كرد: درخواست انتقال رسيده براي هر سال تحصيلي فقط براي همان سال معتبر است. اختصاص دو درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته و دانشگاه براي دانشجويان انتقالي رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با اشاره به ظرفيت پذيرش دانشجويان انتقالي، اظهاركرد: ميزان ظرفيت پذيرش براي انتقال، دو درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته و دانشگاه است و در صورتي كه متقاضي بيشتر از ظرفيت باشد، ملاك پذيرش ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه و ميانگين دروس گذرانده شده در دانشگاه مبداء است، همچنين فرزندان اعضاي هيات علمي در صورت موافقت دانشگاه مقصد اضافه بر ظرفيت پذيرش انتقال، پذيرفته خواهند شد. جنيدي افزود: حداكثر مدت مجاز تحصيل براي پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، دكتراي عمومي ( پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) به ازاي ‌هر 14 واحد درسي باقيمانده، يك نيمسال تحصيلي است و براي دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري (Ph.D) حداكثر طول مدت تحصيل تا زمان تدوين آيين‌نامه لازم به پيشنهاد شوراهاي آموزش تخصصي مربوطه و تصويب در شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم‌پزشكي، توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تعيين مي‌شود، ولي نبايد از حداكثر مدت مجاز تحصيل در آيين‌نامه‌هاي آموزشي مربوط تجاوز كند.

تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سه شنبه آغاز میشود / کدرشته های جدید اعلام شد

جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشداعلام شد

آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد

ظرفیت ۸۱هزار نفر برای تکمیل ظرفیت کنکور ارشد/ثبت نام از فردا آغاز می شود

تمدید مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد سه شنبه

آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد اعلام شد / انتخاب رشته ۷۵هزار نفر

آخرین فرصت تکمیل ظرفیت ارشد/ ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند

با ویرایش منحصر بفرد مرجع واقعی لغات زبان عمومی ارشد و دکتری بیشتر آشنا شوید + دانلود

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

هر گونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره ارشد و دکتری ممنوع شد

اعلام ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت موسسه خانه مدیریت

کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی صنایع در موسسه پژوهش

همایش رایگان موفقیت در کنکور ارشد مدیریت اجرایی و MBA - موسسه پژوهش -29 مهر ماه

معرفی پذیرفته شدگان نهایی حافظان کل قرآن در کنکور کارشناسی ارشد

اخبار روزنامه ها