تحویل 3 دقیقه ای مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد با پاسخنامه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشدارسال شده در   28 دی 1389-18 January 2011بازدید 4573


تحویل 3 دقیقه ای  مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد با پاسخنامه


با توجه به نزدیک شدن زمان آزمون کارشناسی ارشد و نیاز فوری داوطلبان به منابع آزمون های کارشناسی ارشد . سیستم فروش و تحویل آنی ( دانلود فایل های کارشناسی ارشد )  راه اندازی گردید .

پرتال اخبار دانشگاهی ضمن عقد قرار داد با شبکه پرداخت بانکی امکان پرداخت
هزینه را بصورت آنلاین فراهم کرده و داوطلبان می توانند ظرف 3 دقیقه مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد را تحویل بگیرند .

لیست مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد موجود در فروشگاه :
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته موسیقی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت نساجی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر - صنایع رنگ سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی - داروسازی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مهندسی مالی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سالهای 87-88-89 4,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - نقشه برداری سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فراوری و انتقال گاز سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته دریانوردی سال 89 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته کارگردانی، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، طراحی صنعتی، مرمت اشیا تاریخی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنایع دستی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی سال 87 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته سم شناسی سال 87 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی سال 87 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 87 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مامایی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی - آناتومی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی - شیلات سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم خاک سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - آبیاری - سازه های آبی - منابع آب سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی - پرورش و تولید طیور سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی - صنایع چوب سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست سالهای 87-88 3,000 تومان


سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد - نانو مواد - نانو فن آوری سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مخازن هیدروکربنی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت - تکنولوژی معماری - انرژی معماری سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مطالعات جهان سال 89 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سالهای 87-88-89 4,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو سال 89 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی سال 87 و 88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی سال 87 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی و بازاریابی جهانگردی سالهای 87-88 3,000 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 89 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 88 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 87 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث 89 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث 88 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث 87 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل تسنن) سال 89 1,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مطالعات زنان سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سالهای 87-88-89 4,500 تومان


سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان آلمانی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان روسی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان عربی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد سنجش ازدورو سیستم اطلاعات جغرافیایی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم اقنصادی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 3 سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی سالهای 87-88-89 4,500 تومان
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سالهای 87-88-89

تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سه شنبه آغاز میشود / کدرشته های جدید اعلام شد

جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشداعلام شد

آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد

ظرفیت ۸۱هزار نفر برای تکمیل ظرفیت کنکور ارشد/ثبت نام از فردا آغاز می شود

با ویرایش منحصر بفرد مرجع واقعی لغات زبان عمومی ارشد و دکتری بیشتر آشنا شوید + دانلود

تمدید مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد سه شنبه

آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد اعلام شد / انتخاب رشته ۷۵هزار نفر

اعلام شرایط تحصیل در رشته دوم همزمان با دوره ارشد

آخرین فرصت تکمیل ظرفیت ارشد/ ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

هر گونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره ارشد و دکتری ممنوع شد

کلاس های استاد پورشفیع (خانه مدیریت )

اعلام ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت موسسه خانه مدیریت

کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی صنایع در موسسه پژوهش

اخبار روزنامه ها