تمدید مهلت ارسال اعتراض به سوالات آزمون دکتری تخصصی پزشکی و اعلام نتایج اولیه در 24 آذر

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   24 آبان 1392-15 November 2013بازدید 475تمدید مهلت ارسال اعتراض به سوالات آزمون دکتری تخصصی پزشکی و اعلام نتایج اولیه در 24 آذر


رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به دلیل مصادف شدن زمان ارسال اعتراض به سئوالات آزمون دکتری تخصصی پزشکی با تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی، این مهلت تا فردا شنبه 25 آبان تمدید شد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از :
دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلید اوﻟﻴﻪ آزمون دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان در صورت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت تنها تا فردا شنبه فرصت دارند که اعتراض خود را به ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ارسال کنند.

وی افزود: ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزمون ﺳﺎﻋﺖ 18 روز 6 آذرماه اعلام می شود.

به گزارش مهر، آزمون دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روز پنجشنبه 16 آبان با حضور 7 هزار و 2 داوطلب برگزار شد.

اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﻮن (دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ) و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ روز 24 آذرماه منتشر خواهد شد و آزمون مرحله دوم (مصاحبه) در روزهای 14 تا 19 دیماه ماه برگزار خواهد شد.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ﺳﺎﻋﺖ 18 روز 6 بهمن منتشر می شود.


.

مهلت ارسال اعتراض به سوالات اعتراض به سوالات اعتراض به سوالات آزمون دکتری پزشکی اعتراض به آزمون دکتری پزشکی

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

ثبت نام برای المپیاد علمی دانشجویان پزشکی تا ۲۹ آبان ماه ادامه دارد

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

اخبار روزنامه ها