امریه به مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تعلق می گیرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / سربازی امریهارسال شده در   19 اسفند 1389-10 March 2011بازدید 5837


امریه به مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تعلق می گیرد

امریه سربازی تنها به مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تعلق گرفته و این افراد می توانند درخواست امریه کنند.

به گزارش پرتال دانشگاهی : یکی از سوالات متداول سربازی از سوی مشمولان سوال زیر است.

-امریه به چه کسانی تعلق می گیرد؟
امریه تنها به مشمولان دارای لیسانس و با لاتر تعلق می گیرد.این افراد با در دست داشتن درخواست سازمان متبوع می توانند به سازمان وظیفه عمومی مراجعه و درخواست امریه کنند.

- آیا با درخواست کفالت ادامه تحصیل میسر و برگ سبز صادر می شود؟
خیر- برای رسیدگی به درخواست های معافیت باید معافیت تحصیلی شکسته شود. در صورت عدم تایید معافیت، برگ سبز صادر نخواهد شد و مشمول براساس سن احضار باید به خدمت فراخوانده شود.


امریه سربازی
اخبار روزنامه ها