شرايط و انواع معافيت‌های كفالت اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / سربازی امریهارسال شده در   30 تیر 1390-21 July 2011بازدید 11419


شرايط و انواع معافيت‌های كفالت اعلام شد


معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي انواع معافيت‌هاي كفالت و شرايط كلي آن را تشريح كرد.
به گزارش سرويس «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرهنگ محمدرضا حلوائي، معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي، انواع معافيت‌هاي كفالت را بدين شرح بيان كرد:
1.پدر 59 سال تمام و بالاتر
2.پدر كمتر از 59 سال كه به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي نيازمند مراقبت باشد.
3.مادر فاقد همسر (همسر مادر فوت‌شده يا از يكديگر طلاق گرفته باشند) يا شوهر مادر (ناپدري مشمول) كه بيش از 70 سال سن داشته باشد يا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي بيمار و نيازمند به مراقبت باشد.
4.پدربزرگ (پدري يا مادري) فاقد فرزند پسر كه بيش از 70 سال سن داشته يا نيازمند مراقب به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي باشد.
5.مادربزرگ( پدري يا مادري) فاقد همسر و فرزند پسر.
6.برادر بيش از 18 سال فاقد همسر، فاقد فرزند سالم بالاي 18 سال و فاقد پدر كه به تشخيص شوراي پزشكي نيازمند مراقبت باشد.
7.خواهر بيمار بيش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نيازمند مراقبت به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي.
8.خواهر مجرد ازدواج نكرده، فاقد پدر داراي سن 18 تا 24 سال تمام.
9.خواهر و برادر صغير فاقد پدر (سن زير 18 سال).
حلوائي افزود: براي احراز شرايط معافيت كفالت علاوه بر اين موارد، داشتن سه شرط ذيل براي كليه متقاضيان معافيت كفالت الزامي است.
1.فرد به سن مشموليت رسيده باشد(18 سال تمام).
2.مشمول فاقد غيبت باشد.
3.مشمول يگانه مراقب و نگهدارنده از شخص مكفول( پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ) باشد و در صورتي‌ كه مشمول داراي برادر بالاي 18 سال ديگري نيز باشد، در صورتي واجد شرايط معافيت كفالت است كه بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي آن برادر قادر به سرپرستي و مراقبت از شخص مكفول نباشد.
معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي افزود: در معافيت كفالت جد و جده، پدربزرگ و مادربزرگ بايد فاقد نوه ذكور بالاي 18 سال سالم ديگري باشند و در معافيت‌هايي هم كه نداشتن پدر شرط است مانند كفالت خواهر و برادر صغير و امثالهم چنانچه پدر با راي مراجع قضايي زنداني بوده و حداقل يكسال از حبس قطعي وي باقي مانده باشد؛ نيز مشمولان مي‌توانند در صورت دارا بودن شرايط تقاضاي كفالت كنند.


شرايط و انواع معافيت‌ كفالت اعلام شد
اخبار روزنامه ها