جذب کارشناس شیمی جهت امریه در جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / سربازی امریهارسال شده در   20 اسفند 1390-10 March 2012بازدید 4139جذب کارشناس شیمی جهت امریه در جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت برای تکمیل کادر پژوهشی خود استخدام مینماید.

یک نفر مرد برای امریه سربازی
کارشناس شیمی-مسلط به نرم افزارهای HYSYS,ASPEN PLUS و FLUENT

ارسال تصویر مدرک تحصیلی،کارت پایان خدمت و سوابق کاری به کد پستی 311-16845

ارسال نشانی،محل اقامت فعلی و شماره تماس ضروری است.
پایان مهلت اعتبار آگهی 29 اسفند 90استخدام کارشناس شیمی سربازی امریه جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
اخبار روزنامه ها