فراخوان سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران براي جذب نيروي امريه سربازِی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / سربازی امریهارسال شده در   13 شهریور 1387-03 September 2008بازدید 12355


آگهی استخدام سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در نظر دارد از خدمات تعدادي از فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي بصورت امريه سربازي استفاده نمايد. سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به منظور تأمين بخشي از نياز خود به نيروي انساني ماهر، متعهد و با دغدغه هاي فرهنگي و ديني از بين برادران فارغ التحصيل دانشگاه ها پس از انجام مصاحبه و طي مراحل گزينشي اقدام به جذب نيرو به صورت امريه سربازي مي نمايد. ساکن تهران بودن و داشتن حداقل معدل 15 از شرايط لازم و دارا بودن حداقل يکي از شرايط متأهل بودن ، معاف از رزم، اعضاي درجه يک از خانواده محترم شهدا جانبازان و آزادگان و مفقودين، خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني براي متقاضيان الزامي مي باشد. فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد در يکي از رشته هاي علوم انساني شامل: جغرافيا (مديريت شهري، برنامه ريزي شهري)، مديريت (صنعتي،mba و اجرايي، بازرگاني و مالي)، حسابداري، حقوق، علوم اجتماعي (پژوهش گري، مطالعات اجتماعي و فرهنگي)، اقتصاد (اقتصاد سنجي، اقتصاد شهري) و فني و مهندسي شامل: کامپيوتر(سخت افزار و نرم افزار)، مهندسي صنايع (طراحي سيستمها، مديريت سيستم و بهره وري و مهندسي مديريت) که واجد شرايط ذکر شده باشند براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن هاي 88410042 – 88446325 واحد برنامه ريزي و جذب مديريت منابع انساني سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تماس حاصل نمايند. http://sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=552&ctl=Detail&mid=1612&Id=2215

اخبار روزنامه ها