دانشگاه‌هاي ايرلند كاركنان متخلف را جريمه مي‌كنند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   01 اسفند 1389-20 February 2011بازدید 1509


مسوولان دانشگاه‌هاي ايرلندي اعلام كردند براي كاركنان و اعضاي دانشگاهي كه به طور غيرمجاز و غير قانوني از مسوولان يا مردم پول بگيرند، جريمه‌هاي مهمي در نظر گرفته خواهد شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در دو دانشگاه اصلي و بزرگ اين كشور شامل كالج ترينيتي دوبلين و دانشگاه كالج دوبلين، قانون جديد اعمال خواهد شد و در صورت تخلف اعضاي دانشگاهي، حق الزحمه اصلي آنها كاهش خواهد يافت. سايت اخبار دانشگاهي جهان در اين باره گزارش داد كه افزايش دستمزد فقط در صورت افزايش رتبه و مدرك دانشگاهي صورت خواهد گرفت و در غير اين صورت افزايش دستمزد غير قانوني خواهد بود و تخلف محسوب مي‌شود. بنابراين گزارش، هم اكنون ساير دانشگاه‌هاي اين كشور نيز در حال بررسي واكنش در برابر ارائه مجوزها و دستمزدهاي غير قانوني به پرسنل دانشگاهي و اخذ تصميم قطعي در مورد برخورد با اين اقدامات هستند.

اخبار روزنامه ها