اطلاعيه وزارت علوم در مورد ارزشيابي مدارک تحصيلي دانشگاه‌هاي خارج از کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   09 اسفند 1389-28 February 2011بازدید 6783


اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با صدور اطلاعيه‌اي آخرين مصوبات شوراي ارزشيابي را در خصوص مدارک تحصيلي صادره از دانشگاه‌هاي خارج از کشور اعلام کرد.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، بر اساس اين اطلاعيه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي خارج از کشور چنانچه تاريخ شروع به تحصيل آنان پس از 1/3/2011 برابر با 10/12/89 باشد بايد کليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در دوره و رشته تحصيلي مربوطه شامل دوره کار آموزي، جمع آوري داده‌ها، آزمايش‌ها و موضوع تحقيقات را در کشور محل تحصيل خود انجام دهند تا انتقال فناوري همه جانبه و به طور کامل انجام پذيرد.

همچنين بر اساس تصويب شوراي ارزشيابي در خصوص ارزشيابي مدرک دو مقطع تحصيلي، چنانچه فردي مدرک تحصيلي بالاتر خود را از دانشگاه معتبر دريافت كند ولي مدرک تحصيلي مقطع قبلي از نظر مرجع قانوني ذيربط کشور متبوع معتبر نباشد مدارک بالاتر تحصيلي نيز با توجه به عدم رعايت سير تحصيل دانشگاهي براي افرادي که شروع تاريخ به تحصيل آنان پس از 1/3/2011باشد غيرقابل ارزشيابي است.

اخبار روزنامه ها