دانشگاه هاي بريتانيا در محاصره دولت هاي ایران عربستان و چين

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   22 اسفند 1389-13 March 2011بازدید 2129


دانشگاه هاي بريتانيا در محاصره دولت هاي ایران عربستان و چين
بر اساس ادعاي اين محقق بريتانيايي ايران مبلغ 10 هزار پوند به دانشگاه دورهام ، 35 هزار پوند به مدرسه شرق شناسي و مطالعات آفريقا و مبلغ 100 هزار پوند به دانشگاه سنت اندروز براي تاسيس موسسه مطالعات ايران اختصاص داده است.
روزنامه اكسپرس بريتانيا در گزارشي نوشت كه بسياري از دانشگاه هاي معتبر اين كشور به اعانه ها و كمك هاي مالي دريافتي از برخي كشورهاي اسلامي و آسیایی عادت كرده اند.

به گزارش عصر ايران اين روزنامه بريتانيايي با اشاره به اينكه دانشگاه هاي معتبر بريتانيا در سال هاي گذشته از كشورهايي چون ايران ، عربستان و چين كمك هاي مالي دريافت كرده اند ، مي نويسد كه اين مساله به نفوذ بيشتر اين كشورها در غرب و گسترش افراط گرايي در بريتانيا كمك كرده است.

اين گزارش مدعي است كه عربستان سعودي با پرداخت دهها ميليون دلار كمك به دانشگاه هاي بريتانيا در رديف نخست كشورهاي خارجي كمك كننده قرار دارد و تنها در يك مورد شاهزاده وليد سعودي بيش از 8ميليون پوند به دانشگاه هاي كمبريج و ادينبورگ بريتانيا براي تاسيس يك مركز اسلامي به نام خود پرداخت كرده است.

"رابين سيمكاكس " محقق "مركز همبستگي اجتماعي " در بريتانيا با ابراز نگراني از اين روند مي گويد كه دانشگاه هاي بريتانيا از سوي برخي دولت هايي كه كارنامه خوبي در رعايت حقوق بشر ندارند محاصره شده و اين كشورها تلاش دارند تا با نفوذ در شبكه علمي بريتانيا با كمك هاي مالي خود بر نسل آينده رهبران بريتانيا نفوذ كرده و آن ها را بخرند.

وي با اشاره به اينكه كشورهايي چون ايران ، عربستان و حتي چين سالانه هزاران و يا ميليون ها دلار به دانشگاه هاي بريتانيا پول واريز مي كنند مي افزايد كه هدف اين كشورها نفوذ در بريتانيا از طريق ايجاد رابطه با شبكه دانشجويان و اساتيد و نيز گسترش افراط گرايي در بريتانيا تحت پوشش پروژه ها و مراكز مطالعاتي تحت حمايت شان در دانشگاه هاي بريتانيا است.

بر اساس ادعاي اين محقق بريتانيايي ايران مبلغ 10 هزار پوند به دانشگاه دورهام ، 35 هزار پوند به مدرسه شرق شناسي و مطالعات آفريقا و مبلغ 100 هزار پوند به دانشگاه سنت اندروز براي تاسيس موسسه مطالعات ايران اختصاص داده است.

همچنين بنا به ادعاي اين محقق بريتانيايي دولت چين نيز بيش از 500 هزار پوند به 10 دانشگاه بريتانيا كمك كرده است .

عربستان با اختصاص دهها ميليون دلار در صف نخست قرار دارد و تنها ملك فهد پادشاه سابق عربستان مبلغ 20 ميليون دلار به دانشگاه اكسفورد براي تاسيس مركز مطالعات اسلامي اين دانشگاه اختصاص داده است و از آن تاريخ به بعد اين دانشگاه سالانه ميزبان يكي از مقامات بلند پايه عربستان براي انجام سخنراني است.

همچنين بنياد عبدالعزيز كه يك بنياد وابسته به دولت سعودي است مبلغ 1 ميليون پوند به دانشگاه آكسفورد براي انجام پروژه هاي مطالعاتي و آرشيو دانشگاه  پرداخت كرده است.

اخبار روزنامه ها