قانوني شدن حجاب در 150 دانشگاه جهان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   21 تیر 1390-12 July 2011بازدید 2610


قانوني شدن حجاب در 150 دانشگاه جهان

مدير موسسه ياوران نماز بابل گفت: بر اساس پژوهش‌هاي به عمل آمده در بيش از 150 دانشگاه در كشورهاي مختلف جهان ضوابط ويژه‌اي را براي پوشش دانشجويان قانوني كردند.

محمد اكبرزاده روشن امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بابل اظهار داشت: گوهر عفاف و حجاب امري فطري بوده و اختصاص به زن يا مرد ندارد هر چند خداوند آن را در وجود زن پررنگ‌تر به وديعه نهاده تا زمينه كمال جامعه و خانواده فراهم شود.
وي افزود: در شرايط كنوني جامعه احساس مي‌شود به ‌دليل سهل‌انگاري‌ها، غفلت‌ها و بي‌مسئوليت‌ها، اين فريضه بزرگ كمرنگ شده و در فضاي اخلاقي جامعه زنگ خطر را به صدا در آورده است.
مدير موسسه ياوران نماز بابل با اشاره به نقش عفاف و حجاب در سلامت جامعه بيان كرد: رشد بزهكاري و آسيب‌هاي اخلاقي نشان مي‌دهد كه ما در غفلت به سر برده و يا با آگاهي از آن ديگران را متهم كرده و خواهان پاسخگويي دولتمردان مي‌شويم.
وي تصريح كرد: عدم توجه به اين امر مهم ممكن است سبب شود تا بي‌حجابي و بدپوشي به عنوان يك هنجار و فرهنگ بدون عيب در جامعه تلقي شود كه با محقق شدن اين امر تمام داشته‌هاي فرهنگي و اسلامي ما از بين ميرود.
اكبرزاده با بيان اين مطلب كه لزوم رعايت پوشش در دانشگاه‌هاي جهان نيز مطرح است، افزود: بر اساس پژوهش‌هاي به‌عمل آمده در بيش از 150 دانشگاه در كشورهاي مختلف جهان نشان مي‌دهد كه بيشتر آنها ضوابط خاص و ويژه‌اي را براي پوشش دانشجويان خود در محيط تعليم و تربيت پيشنهاد و قانوني كردند و دانشجويان موظف به رعايت آن و اقدام خلاف مقررات سبب برخوردهاي قانوني و تنبيهي مي‌شود.
وي بيان كرد: نگاهي به ضوابط پوشش در دانشگاه‌هاي جهان كه قاطبه آنها جزو دانشگاه‌هاي كشورهاي سكولار هستند نشان مي‌دهد ضوابط اين كشورها گاهي سخت‌گيرانه‌تر از ضوابط در دانشگاه‌هاي اسلامي است.
مدير موسسه ياوران نماز شهرستان بابل اظهار داشت: گرايش زنان يهودي به ويژه در ميان دختران جوان در استفاده از روسري و لباس‌هاي بلند رواج بي‌سابقه‌اي يافته و اين موضوع نگراني خاخام‌هاي يهودي را در پي داشته است.
وي بيان كرد: با توجه به رواج عفاف و حجاب در بين زنان جهان شايسته است زنان پاكدامن كشور اسلامي همچنان نمونه بارز حجاب و عفاف براي زنان جهان بوده و در حفظ اين ارزش بزرگ پيش‌قدم باشند.


قانوني شدن حجاب 150 دانشگاه جهان
اخبار روزنامه ها