ايران تنها 2 دانشگاه گرجستان را معتبر مي‌داند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   05 شهریور 1390-27 August 2011بازدید 9850


ايران تنها 2 دانشگاه گرجستان را معتبر مي‌داندگروه آزمون وسنجش: مديركل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم گفت: ايران تنها 2 دانشگاه از دانشگاه‌هاي گرجستان را معتبر مي‌داند.

محمد حسين مجلس آرا مديركل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم در گفت‌وگو با فارس درباره دانشگاه‌هاي معتبر کشور گرجستان افزود: ايران 2 دانشگاه Ivane Javakhishvili Tbilisi State University وApolon Kutateladze Academy of Arts را در گرجستان معتبر مي‌داند. وي درباره دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي نامعتبر در کشور گرجستان گفت: تمام مدارک صادره از دانشگاه‌ Caucaus University غير قابل بررسي و ارزشيابي است.

مديركل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم در خاتمه گفت: در صورتي که نام دانشگاه يا مؤسسه‌اي در فهرست دانشگاه و مؤسسات ذکر شده اعم از معتبر و غير معتبر منعکس نشده باشد، متقاضي بايد اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم استعلام کند.


ايران تنها 2 دانشگاه گرجستان معتبر مي‌داند
اخبار روزنامه ها