مدرک دکتری یک دانشگاه مالزی فاقد ارزشیابی اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   30 مهر 1390-22 October 2011بازدید 2604

مدرک دکتری یک دانشگاه مالزی فاقد ارزشیابی اعلام شد
مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از قابل ارزشیابی نبودن مدرک دکتری یک دانشگاه در مالزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مجلس آرا با اعلام نام دانشگاهی که مدرک دکتری آن قابل ارزشیابی نیست، گفت: مدارک دوره دکتری صادره از دانشگاه Management & Science University در کشور مالزی مورد تایید این اداره کل نبوده و قابل بررسی و ارزشیابی نیست.

وی ادامه داد: همچنین موسسه ماهان در ایران که با همکاری دانشگاه یاد شده اقدام به برگزاری دوره مدرک دکتری DBA می کند، مورد تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم نیست.
مدرک دکتری،دانشگاه مالزی،فاقد ارزشیابی
اخبار روزنامه ها