ارزشیابی مدارک و شرایط اعتبار دانشگاههای تاجیکستان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   29 آبان 1390-20 November 2011بازدید 7113


ارزشیابی مدارک و شرایط اعتبار دانشگاههای تاجیکستاناداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی دانشگاههای کشور تاجیکستان را با تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول ژانویه 2012 اعلام کرد.

محمد حسین مجلس آرا در خصوص نحوه ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی دانشگاههای کشور تاجیکستان اظهار داشت:‌ مدارک ‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر تاجیکستان، با حداقل 4 سال‌ تحصیل حضوری و تمام وقت‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از دریافت پذیرش و پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، کارشناسی ارزشیابی‌ می‌شوند.

وی افزود: مدارک ‌Magister صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از دریافت پذیرش، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

به گفته مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، مدارک Specialist Diploma چنانچه تاریخ شروع به تحصیل آنها پس از 01/01/2012 باشد، قابل ارزشیابی نیست.

مجلس آرا در ادامه با اشاره به مدارک p h.D Kandidat Nauk گفت: دارندگان این مدارک، با حداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از دریافت پذیرش، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشر شده در کشورهایی غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه که حداقل یکی از آنها دارای نمایه بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی ارائه شده باشد.

وی تاکید کرد: دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ نیستند.
ارزشیابی مدارک و شرایط اعتبار دانشگاههای تاجیکستان
اخبار روزنامه ها