دانشگاههای خارجی - فهرست دانشگاه های نامعتبر انگليس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   16 بهمن 1390-05 February 2012بازدید 2165دانشگاههای خارجی - فهرست دانشگاه های نامعتبر انگليس

وزارت علوم اسامي دانشگاههاي نامعتبر انگليس را اعلام و تاکيد کرد که دانشجويان به منظور دريافت مدرک دکتري بهتر است در دانشگاههاي ممتاز معتبر از نظر اين وزارتخانه تحصيل کنند.

پرتال دانشگاهی کشور بهنقل از خبرگزاری مهر، وضعيت مدارک دانشگاههاي انگلستان در آخرين ارزيابي انجام شده از سوي وزارت علوم نشان مي دهد که 85 دانشگاه اين کشور پس از ارزيابي در رديف دانشگاههاي گروه 1 يا ممتاز و 45 دانشگاه در گروه 2 يا خوب قرار گرفته اند.

البته وزارت علوم به دانشجويان تاکيد کرده که مدارک‌ اخذ شده از دانشگاههاي ‌(Ph.D , Master , Bachelor , HND) نيز ارزيابي خواهند شد، اما توصيه‌ مي‌شود براي دوره‌ دکتري تنها در دانشگاههاي گروه‌ 1 يا ممتاز ادامه تحصيل داده شود.

فهرست دانشگاههايي که مدارکشان از نظر وزارت علوم غيرقابل بررسي و ارزشيابي است، در جدول زير اعلام مي شود:

ردیف نام دانشگاه
1 American University of London
2 Bedford University
3 Canterbury University
4 College of Humanities
5 Commenwealth Open University
6 Ecole Superieure de Gestion Paris(شعبه مستقر در انگلستان)
7 Guitar and Bass School
8 International Collges of Islamic Sience
9 ICTEC
10 london Institude of Technology
11 London School of Business and Finance
12 NCC این موسسه مدرک صادر نمی کند بلکه مدرک از دانشگاههای انگلستان صادر می شود
13 St.Clements University
14 The London Institude
15 University of Cambridge International Examination
16 Vortex University
17 Oxford Center for Islamic Studies
18 تمامی کالج های انگلستان در سطح تحصیلات متوسطه قرار دارند
19 London Collge of Applied seince Englandدانشگاه خارجی دانشگاه نامعتبر انگليس
اخبار روزنامه ها