اعلام دانشگاه های معتبر اتریش در گروه پزشکی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   25 اسفند 1390-15 March 2012بازدید 1996اعلام دانشگاه های معتبر اتریش در گروه پزشکی

اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت اسامی دانشگاههای معتبر پزشکی کشور اتریش را اعلام کرد.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، با اعلام اضافه شدن دانشگاه پزشکی وین به مجموعه دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، کشور اتریش دارای چهار دانشگاه مورد تایید از سوی این وزارتخانه شد.

براساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی وزارت بهداشت در 20 اسفند 90 دانشگاه پزشکی وین Medical University of Vienna به لیست دانشگاههای معتبر کشور اتریش اضافه شد.


دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور اتریش
ردیف نام دانشگاه
1

دانشگاه وین
( Universitat Wien (Vienna University

2

دانشگاه گراتس
( Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University

3

دانشگاه پزشکی گراتس
( Karl- Franzens Medizinisch Universitat Graz (Graz University

4

دانشگاه پزشکی وین
(Medical University of Vienna   (Medizinische Universitat Wienدانشگاه معتبر اتریش گروه پزشکی دانشگاه خارجی
اخبار روزنامه ها