نحوه ارزيابي مدارك دانشگاه‌هاي غير معتبر خارجي تشريح شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   29 بهمن 1386-18 February 2008بازدید 2320


خبرگزاري فارس: مديركل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم چگونگي ارزيابي مدارك دانشگاه‌هاي غير معتبر خارجي را تشريح كرد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس محمد جواد يزدان پناه در نشستي خبري با تاكيد بر اين كه مرجع انحصاري اعتبارسنجي مدارك صادر از دانشگاه‌هاي خارج از كشور اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم است، افزود: به داوطلباني كه براي ادامه تحصيل قصد رفتن به دانشگاه‌هاي خارج از كشور را دارند توصيه مي‌شود كه به صورت حضوري يا مجازي به دفتر امور دانش‌آموختگان وزارت علوم مراجعه كنند و از معتبر بودن دانشگاه انتخابي خود مطمئن شوند. وي گفت: مدارك دوره كارداني صادره از دانشگاه‌هايي كه از نظر وزارت علوم غير معتبر ولي از نظر مرجع قانوني ذيربط در كشور متبوع خود معتبر باشند به شرط دارا بودن ديپلم كامل متوسطه از ايران و يا كشور مربوط براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به ماخذ كارداني قابل بررسي و ارزشيابي است. وي ادامه داد: در مورد مدارك دوره‌هاي كارشناسي از طريق معرفي به يكي از دانشگاه‌هاي دولتي، غيرانتفاعي، پيام نور و جامع علمي كاربردي جهت تعيين سطح و تكميل واحد (در صورت ضرورت حداكثر تا 4 واحد از دروس اصلي و تخصصي با توجه به نظر دانشگاه پذيرنده) قبولي در آزمون جامع مربوط به مدارك معادل كارشناسي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد در داخل كشور و كسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط مدارك ارزشيابي مي‌شود همچنين در صورت تمايل متقاضي مدرك كارشناسي مورد نظر به ماخذ كارداني (يك مقطع پايين‌تر) قابل بررسي و ارزشيابي است

اخبار روزنامه ها