اعتبار 50 مدرك دانشگاه‌هاي خارجي توسط وزارت علوم رد شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   21 فروردین 1391-09 April 2012بازدید 3140
اعتبار 50 مدرك دانشگاه‌هاي خارجي توسط وزارت علوم رد شد

مديركل امور دانش آموختگان وزارت‌علوم، تحقيقات و فناوري از رد اعتبار 50 مدرك دانشگاه‌هاي خارجي توسط اين وزارتخانه در سال گذشته خبر داد.

محمد حسين مجلس آرا در اين باره افزود: سال گذشته از ميان مدارك ارسالي به اداره كل دانش‌آموختگان وزارت علوم ، حدود 50 مدرك غيرمعتبر شناخته شد و مورد تاييد قرار نگرفتند.

وي گفت: مدارك غيرمعتبر، مداركي است كه دانشگاه هاي آنها در ليست دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم قرار ندارند.

وي اظهار كرد: درباره مدارك دانشگاهي كه براي تاييد به وزارتخانه ارسال مي‌شود، ابتدا بررسي مي‌شود كه آيا مدرك مربوطه در ليست دانشگاه‌هاي مورد تاييد كشور مربوطه قرار دارد يا خير. در صورتي كه دانشگاه مذكور مورد تاييد كشوراصلي نبود در ليست دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم نيز قرار نخواهد گرفت.

مجلس آرا در خاتمه خاطرنشان كرد: اگر دانشگاه خارجي مورد تاييد كشور خودش باشد، وزارت علوم نيز براساس استانداردهاي خود دانشگاه مربوطه را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه در صورت داشتن شرايط لازم، آن دانشگاه خارجي نيز به دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم اضافه مي‌شود و در صورت نداشتن ضوابط لازم به عنوان دانشگاه‌هاي غيرمعتبر لحاظ خواهد شد.
مدرك دانشگاه‌هاي خارجي وزارت علوم
اخبار روزنامه ها