رايزن علمي ايران در انگليس: پذيرش دانشجويان غيراروپايي در 42 رشته دانشگاهي محدود شده است

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   16 اسفند 1386-06 March 2008بازدید 2187


رايزن علمي ايران در كشور انگليس با اشاره به اعمال محدوديت دولت انگليس در پذيرش دانشجويان غيراروپايي در برخي از رشته‌هاي دانشگاههاي اين كشور گفت: از سپتامبر سال 2007 دولت انگليس در قالب طرح امنيت علمي در پذيرش و جذب دانشجويان غيراروپايي كه دانشجويان ايراني نيز شامل آنها مي‌شوند، در حدود 42 رشته كارشناسي ارشد تحقيقاتي دانشگاه‌هاي اين كشور محدوديتهايي را ايجاد كرده است. دكتر عليرضا صالحي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به اين محدويتها، گفت: اين محدوديتها براي دانشجويان مشكل‌ساز شده است. وي افزود: بر اساس اين محدوديتها، پذيرش دانشجويان در برخي رشته‌هاي كارشناسي ارشد تحقيقاتي بايد مورد تاييد يك سازمان امنيتي دولت انگليس در خارج از دانشگاه نيز قرار بگيرد كه در اين مرحله اغلب براي دانشجويان محدوديتهايي ايجاد مي‌شود. رايزن علمي ايران در انگليس در خاتمه با بيان اينكه اين محدوديتها در مقطع كارشناسي ارشد تحقيقاتي براي دانشجويان بورسيه و غير بورسيه غيراروپايي اعمال مي‌شود، گفت: اغلب اين محدوديتها در رشته‌هاي پزشكي و مهندسي از جمله هسته‌اي، مواد، بيوتكنولوژي و ساير رشته‌هاي حساس اعمال مي‌شوند.

اخبار روزنامه ها