اعلام فهرست 19 دانشگاه معتبر و غیرمعتبر ارمنستان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   27 تیر 1391-17 July 2012بازدید 1933

اعلام فهرست 19 دانشگاه معتبر و غیرمعتبر ارمنستان

فهرست 19 دانشگاه معتبر و غیرمعتبر ارمنستان بر اساس آخرین به روز رسانی اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، دانشجویانی‌ که‌ در مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور ارمنستان مشغول‌ به‌ تحصیل‌ هستند ولی‌ نام‌ مرکز محل‌ تحصیل‌ آنها در این‌ فهرست‌ نیست، نیازمند هماهنگی‌ کامل‌ با اداره‌ کل‌ امور دانش‌آموختگان‌ هستند، در غیر این‌ صورت‌ مشکلات‌ ناشی‌ از عدم‌ ارزشیابی‌ مدرک‌ تحصیلیشان‌ متوجه‌ آنان‌ خواهد بود.

اسامی دانشگاههای گروه یک معتبر در تمام مقاطع با رعایت ضوابط ارزشیابی به این شرح است:

معتبر در تمام مقاطع با رعایت ضوابط ارزشیابی

ردیف نام دانشگاه
1 Armenian State Agrarian University
2
Yerevan State Academy of Fine Arts
3
National academy of Sciences of Armenia
4 Yerevan state University


دانشگاههای گروه دو دانشگاه ارمنستان که مدارکشان از سوی وزارت علوم مورد تایید قرار گرفته است به شرح زیر اعلام شد:

معتبر تا سطح کارشناسی ارشد با رعایت ضوابط ارزشیابی

ردیف نام دانشگاه
1 Yerevan State University of Architecture and construction
2 State Engineering University of Armenia
3 Yerevan Komitas State Conservatoire
4 Yerevan State Linguistic University After V.Brusov
5

European Regional Educational Academy Foundationبه گزارش مهر، تمام مدارک صادره از دانشگاه های ذیل غیر قابل بررسی و ارزشیابی اعلام شد:

ردیف نام دانشگاه
1 Armenian-Russian (Slavic) State University of Armenia
2 Arya International University
3 International Independent University of Environmental & Political Sciences
4 state Engineering University of Armenia – Polytechnic
5

University of Management and Education Development

6
University of Management and Education Development
7 Yerevan State University
8 Abovians State University of Kotayak Region
9 Yerevan State Academy of Fine Arts
10 Yerevan Firdusi University


دانشگاه معتبر و غیرمعتبر ارمنستان
اخبار روزنامه ها