ارزشيابی مدارک دانشگاههای انگليس و 103 دانشگاه معتبر

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   27 آذر 1391-17 December 2012بازدید 1198
ارزشيابی مدارک دانشگاههای انگليس و 103 دانشگاه معتبر

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم نتايج تازه ترين ارزيابي مدارک دانشگاههاي انگليس را اعلام کرد که در اين ميان 103 دانشگاه در رديف معتبرها قرار گرفتند.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، با اعلام وزارت علوم، دانشگاههاي انگليس در دو گروه ممتاز و خوب رتبه بندي شدند.

در گروه ممتاز، 58 دانشگاه انگليس در رديف بهترين دانشگاهها و در گروه خوب 45 دانشگاه ديده مي شوند.

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، 19 دانشگاه کشور انگليس را هم پس از بررسيها در رديف دانشگاههاي غيرمعتبر و فاقد اعتبار قرار داده است.

اسامي اين دانشگاهها در آدرس http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/2/انگلستان.aspx قابل مشاهده است.

اين ارزيابي در آذرماه سال جاري صورت گرفته است.ارزشيابی مدارک دانشگاههای انگليس دانشگاه معتبر
اخبار روزنامه ها