تحصیل70 درصد از دانشجویان ایرانی در رشته فنی مهندسی دانشگاه های خارج

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   05 اسفند 1391-23 February 2013بازدید 1109تحصیل70 درصد از دانشجویان ایرانی در رشته فنی مهندسی دانشگاه های خارج70 درصد از دانشجویان ایرانی در دانشگاه ها خارج در رشته فنی مهندسی مشغول تحصیل هستند.


پرتال دانشگاهی به نقل از مسلمی نائینی، مدیر کل امور بورس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران گفت:  حدود 407 دانشجوی ایرانی در کشورهای مختلف خارجی مشغول تحصیل هستند که بیشترین تعداد این دانشجویان در کشور استرالیا حدود 90 نفر، کشورهای اروپایی، ژاپن، چین ، روسیه مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: در کشورهای آمریکا و کانادا تعداد کمی از دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل هستند .

مسلمی نائینی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر این که بیشترین دانشجویان ایرانی در کدام یک از رشته ها در کشورهای خارجی مشغول تحصیل هستند اظهار داشت: بیش از 70 درصد از این دانشجویان در رشته فنی مهندسی مشغول تحصیل هستند که بعد از آن رشته های علوم پایه، کشاورزی و هنر به ترتیب بیشترین دانشجو را دارا است.


دانشجوی ایرانی در خارج تحصیل در خارج رشته فنی مهندسی در دانشگاه های خارجی
اخبار روزنامه ها