ساقط شدن اعتبار دانشگاههاي فيليپين در رشته هاي پزشکي از جولاي2010

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   23 دی 1388-13 January 2010بازدید 5412


ساقط شدن اعتبار دانشگاههاي فيليپين در رشته هاي پزشکي از جولاي2010

حسن زاده به مهر خبر داد: ساقط شدن اعتبار دانشگاههاي فيليپين در رشته هاي پزشکي از جولاي2010 دبير شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت از ساقط شدن اعتبار دانشگاههاي کشور فيليپين در ارزشيابي وزارت بهداشت براي تربيت دانشجوي گروه پزشکي خبر داد و گفت: بر اساس تصميم شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت، دانشگاههاي کشور فيليپين از جولاي سال 2010 غير معتبر هستند. دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پي نامه دانشجويان ايراني در خصوص وضعيت اسف بار دانشگاههاي کشور فيليپين براي تربيت دانشجو در رشته هاي علوم پزشکي اضافه کرد: شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت پس از سه جلسه بررسي وضعيت دانشگاههاي کشور فيليپين تصميم گرفت که دانشگاههاي اين کشور را براي تربيت دانشجو در رشته هاي علوم پزشکي غيرمعتبر اعلام کند. وي اضافه کرد: پيش از اين شورا اعلام کرده بود که اعتبار اين دانشگاهها در دست بررسي مجدد قرار گرفته است و پس از اين نيز تنها دو دانشگاه اين کشور معتبر اعلام شده اند و ساير دانشگاههاي براي غيرمعتبر هستند. حسن زاده با اشاره به بازديدهايي که از سوي وزارت بهداشت در مورد کشور فيليپين صورت گرفته است گفت: بررسي هاي زيادي از سوي وزارت بهداشت و رايزن علمي ايران در کشور فيليپين به منظور بررسي وضعيت تربيت دانشجويان گروه پزشکي صورت گرفت و نتايج به عمل آمده نشان داد که دانشگاههاي اين کشور کيفيت لازم براي تربيت دانشجو در گروه پزشکي را ندارد. وي تاکيد کرد: براي بررسي اعتبار يک دانشگاه در يک کشور خارجي، وزارت بهداشت تمام جوانب موضوع را درنظر مي گيرد و سايت دانشگاه، وضعيت هيئت علمي، تعداد دانشجويان، شرايط تحصيلي و ورود به دوره هاي تخصصي و همچنين وضعيت فارغ التحصيلان را مورد بررسي قرار مي دهد. دبير شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت اظهار داشت: تصميم گيري در مورد وضعيت يک دانشگاه در شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت با حساسيت لازم صورت مي گيرد و در مورد دانشگاههاي کشور فيليپين نيز با بازديدهاي فراوان، تحقيق از دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در آن دانشگاهها و جمع آوري اطلاعات لازم از سوي رايزن علمي و همچنين فارغ التحصيلان چنين تصميمي گرفته شد. وي درباره پرسش دانشجويان در خصوص ادامه تحصيل در اين دانشگاهها و نحوه ارزشيابي اين گروه از دانشجويان به مهر گفت: تمامي افرادي که از دانشگاههاي خارجي فارغ التحصيل مي شوند در هر سالي که فارغ التحصيل شده باشند بايد براي شروع به کار خود مدارک خود را براي ارزشيابي به وزارت بهداشت ارائه دهند. در واقع تمامي مدارک تحصيلي بار ديگر بازبيني مي شوند. براي اطمينان از نحوه عملکرد فارغ التحصيلان گروه پزشکي خارج از کشور آزمون ملي مهارت طراحي شده است و شرايط شرکت در آن در آينده اعلام خواهد شد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1015219
اخبار روزنامه ها