وضعيت اعتبار مدارک نيمه حضوري دانشگاههاي خارج از کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 3856


وضعيت اعتبار مدارک نيمه حضوري دانشگاههاي خارج از کشور

در گفتگو با مهر مطرح شد: وضعيت اعتبار مدارک نيمه حضوري دانشگاههاي خارج از کشور مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تشريح وضعيت ارزشيابي مدارک نيمه حضوري و مجازي دانشگاههاي خارج از کشور گفت: در حال حاضر هيچ برنامه اي براي ارزشيابي مدارک اين دوره ها نداريم و اين مدارک در تمامي مقاطع فاقد اعتبار هستند. محمدحسين مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به نظر شوراي ارزشيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مدارک غيرحضوري و مجازي دانش آموختگان دانشگاههاي خارج از کشور در هيچ مقطعي ارزشيابي نمي شود. وي افزود: به دليل اينکه تقريبا در تمام اين مدارک استانداردهاي لازم رعايت نشده است، ناچار شده ايم از طريق شوراي ارزشيابي اين مدارک را فاقد اعتبار اعلام کنيم. مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم با بيان اينکه مدارک نيمه حضوري و مجازي حتي در مقطع دکتري و از دانشگاههاي معتبر نيز ارزشيابي نمي شود، گفت: در حال حاضر ارزشيابي اين مدارک در دستور کار نيست و برنامه اي براي اين منظور نداريم از اين رو مدارک غيرحضوري و مجازي دانشگاههاي خارج از کشور از رده اعتبار خارج هستند. وي اظهار داشت: اما طي بررسي هايي که ساليانه انجام مي دهيم، ممکن است در سالهاي آتي تغييراتي را در برنامه ارزشيابي اين مدارک داشته باشيم. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1090777
اخبار روزنامه ها