اعلام شرايط ارزشيابي مدارک دانشگاه‌ هاي غيرمعتبر خارجي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 2178


اعلام شرايط ارزشيابي مدارک دانشگاه‌ هاي غيرمعتبر خارجي

شرايط ارزشيابي مدارک دانشگاه‌هاي غيرمعتبر خارجي اعلام شد مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شرايط پذيرش و اعتبارسنجي مدارک دانشگاههاي نامعتبر خارج کشور را اعلام کرد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمد حسين مجلس آرا دانشگاههاي خارج از کشور را در صورتي که از طرف وزارت علوم کشور مربوطه نامعتبر اعلام شده باشند، از نظر ايران نيز نامعتبر اعلام کرد. وي درباره شرايط و استانداردهاي وزارت علوم براي معتبر بودن دانشگاههاي خارج از کشور گفت:وزارت علوم براساس شاخص‌هاي آموزشي و پژوهشي نظيرمقالات علمي، تجهيزات آزمايشگاهي ومراکز تحقيقاتي وشاخص‌هاي اداري مالي دانشگاههاي خارج را معتبر يا نامعتبر اعلام مي کند. مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در مورد شرايط بررسي وارزشيابي مدارک دانشگاه‌هاي نامعتبر خارج از کشور، گفت: مدارک کارشناسي ارشد و دکتري کليه دانشگاه‌هايي که از سوي مرجع قانوني ذيربط در کشور متبوع خود غير معتبر باشند، قابل بررسي و ارزشيابي نيست. وي ادامه داد: مدارک صادره در سطح کارشناسي از دانشگاه‌هايي که از نظر وزارت متبوع غير معتبر ولي از نظر مرجع قانوني ذيربط در کشور متبوع خود معتبر باشند، قابل بررسي و ارزشيابي است. مجلس آرا در مورد بررسي و ارزشيابي اين مدارك افزود: يكي از موارد ارزشيابي، از طريق معرفي به يکي از دانشگاه‌هاي دولتي، غير انتفاعي، پيام نور و جامع علمي کاربردي جهت تعيين سطح و تکميل واحد، در صورت ضرورت حداکثر تا40 واحد از دروس اصلي و تخصصي با توجه به نظر دانشگاه پذيرنده صورت مي‌گيرد. به گفته وي قبولي در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسي توسط سازمان سنجش آموزش کشور، شرکت در آزمون ورودي کارشناسي ارشد در داخل کشور و کسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط هم از موارد بررسي و ارزشيابي اين مدارك است. مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم گفت: در صورت تمايل متقاضي، مدرک کارشناسي مورد نظر به ماخذ کارداني يعني يک مقطع پايين تر، قابل بررسي و ارزشيابي است. به گزارش ايسنا، متقاضيان جهت اطلاع بيشترمي توانند به سايت اينترنتي وزارت علوم www.msrt.ir مراجعه كنند. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1553742&Lang=P
اخبار روزنامه ها