10هزار دانشجوی ایرانی در هند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 2225


10هزار دانشجوی ایرانی در هند

/ بودجه رایزن علمی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان یک رایزن علمی با بودجه ای کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان چگونه می تواند اهداف دانشجویی و فرهنگی نظام را در خارج کشور برآورده کند. محمد حسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مذاکرات اخیر رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر درخواستی که برای افزایش بودجه و اعتبارات جاری، علمی و فرهنگی رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور و تصویب ردیف بودجه برای رایزنی های علمی مطرح شد، خواستار شدیم مجلس برای بهبود وضعیت دانشجویان ایرانی خارج کشور قانونگذاری کند. رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند و شبه قاره افزود: وضع قانون برای پرداخت حق بیمه دانشجویان ایرانی خارج کشور و تخفیف هزینه بلیط دانشجویان ایرانی خارج کشور از مواردی بود که به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد شد. چرا که رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور و همچنین معاونت دانشجویی وزارت علوم یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت بودجه و اعتباری برای بر عهده گرفتن بیمه دانشجویان ایرانی خارج کشور ندارند و این نوع اقدامات نیازمند تصویب از سوی مجلس است. وی اضافه کرد: به نمایندگان مجلس اعلام شد که آنچه در توان رایزنان و وزارتین علوم و بهداشت و وزارت امور خارجه بوده است برای دانشجویان ایرانی خارج کشور انجام شده و خدمت بیش از این به دانشجویان ایرانی خارج کشور نیازمند وضع قانون و توجه مجلس شورای اسلامی است. کریم یکی از دلایل تقاضای زیاد برای تحصیل در خارج کشور را کمبود ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی عنوان کرد و بر ضرورت افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی در کشور تأکید کرد. خبرگزارى مهر
اخبار روزنامه ها