مدرك دكتري دانشگاه‌هاي انگليس تنها با داشتن كارشناسي ارشد ارزشيابي مي شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 4753


تهران - مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: مدرك دوره دكتري دانش آموختگان كشور انگلستان، در صورت نداشتن مدرك كارشناسي ارشد قابل بررسي و ارزشيابي نيست. به گزارش روز سه شنبه ايرنا از وزارت علوم، محمد حسين مجلس آرا در تشريح آخرين تغييرات مربوط به ارزشيابي مدارك دانش آموختگان دانشگاه‌هاي انگلستان اظهار داشت: مدرك تحصيلي مقطع دكتري دانشگاه‌هاي انگليس كه بدون گذراندن مقطع كارشناسي ارشد و پس از اتمام دوره كارشناسي اخذ شده باشد، درصورتيكه تاريخ شروع به تحصيل نيز بعد از سپتامبر‪ ۲۰۱۰‬است قابل بررسي و ارزشيابي نيست. وي در ادامه به ايجاد تسهيلاتي براي زمان اقامت جانبازان دانشجوي خارج از كشور اشاره كرد و گفت: براساس تسهيلات ايجاد شده، مدت زمان اقامت دانشجويان دوره دكتري كه جانباز‪ ۵۰‬درصد به بالا هستند چنانچه تاريخ شروع به تحصيل آنان پس از اول ژانويه ‪ ۲۰۰۹‬باشد به مدت سه سال تعيين خواهد شد. مجلس آرا يادآور شد: مدارك دكتري دانشجويان جانباز درصورت رعايت ساير ضوابط و مقررات، داشتن مقاله و ديگر موارد بررسي‌هاي كيفي و مشروط بر اينكه ثبت نام و نظام آموزشي تحصيلات خارجي تمام وقت و حضوري باشد، قابل ارزشيابي است. وي تاكيد كرد: مدت اقامت دانشجويان جانباز‪ ۵۰‬درصد به بالا براي تحصيل به صورت حضوري در دوره دكتري به مدت سه سال در كشور محل تحصيل، بايد به استناد گذراندن بيش از دو سوم طول اسمي دوره، برابر جدول مندرج در سايت وزارت علوم به نشاني ‪ www.msrt.ir‬باشد. به گفته مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، مدت اقامت دانشجويان جانباز ‪ ۵۰‬درصد به بالا براي تحصيل به صورت نيمه حضوري در دوره دكتري به مدت سه سال در كشور محل تحصيل، بايد به استناد گذراندن بين يك سوم تا دو سوم طول اسمي دوره (به شرط داشتن استاد راهنماي داخلي و مقاله و بررسي كيفي برابر جدول مندرج در سايت وزارت علوم) باشد خبرگزاري جمهوري اسلامي

اخبار روزنامه ها