نحوه انتقال از دانشگاههای بی‌کیفیت خارج به داخل/ گروه‌بندی دانشگاه ها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   06 آذر 1389-27 November 2010بازدید 3420


ملاباشی به مهر خبر داد:

نحوه انتقال از دانشگاههای بی‌کیفیت خارج به داخل/ گروه‌بندی دانشگاه ها

معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجوی ایرانی که در یک کالج کم رتبه و دورافتاده هند که حتی مورد تأیید وزارت علوم هند نیز نیست درس می خواند، می‌تواند در یک دانشگاه مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران ادامه تحصیل دهد. محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای انتقال به داخل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارجی آئین نامه سهل و ساده ای تهیه شده است و نقطه برجسته این آئین نامه در آن است که پاسخ یک مورد گنگ برای دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج کشور که متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل بودند را می دهد. معاون دانشجویی وزیر علوم در این زمینه افزود: تا کنون برای دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج کشور گنگ بود که اگر تقاضای انتقال به دانشگاههای داخل کشور را ارائه کنند از دانشگاه یا کالجی که هم اکنون مشغول به تحصیل هستند به کدام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در ایران منتقل خواهند شد. وی از هم سطح سنجی دانشگاههای خارج با دانشگاههای داخل کشور به عنوان یک نقطه برجسته آئین نامه جدید انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور نام برد و گفت: به عنوان مثال اگر یک ایرانی در یک دانشگاه هند مشغول به تحصیل باشد و درخواست انتقال و ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران را داشته باشد، بر اساس آئین نامه جدید انتقال برایش روشن می شود که به کدام دانشگاه در ایران منتقل می شود. ملاباشی که 11 آبان ماه در نشستی مطبوعاتی از قرارگیری آئین نامه جدید انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی ظرف یک هفته پس از این نشست بر روی سایت وزارت علوم خبر داده بود، در توضیح علت تاخیر در انتشار این آئین نامه به مهر گفت: سه شنبه 2 آذر ماه آخرین موردی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از این آئین نامه اشکال گرفته بود را رفع کردیم و امیدواریم وزیر علوم نیز به زودی تائید کنند. معاون دانشجویی وزیر علوم در تشریح دلیل تاخیر در انتشار این آئین نامه افزود: اینکه بتوانیم دانشگاههای خارجی را با دانشگاههای داخل کشور همسنگ کنیم کار آسانی نبود اما به هر ترتیب نقشه اولیه همسنگ سازی دانشگاههای خارج کشور با دانشگاههای داخل را تهیه کردیم. وی از تقسیم بندی دانشگاههای داخل و خارج کشور به چهار گروه متناظر یکدیگر خبر داد و گفت: گروه یک شامل 12 دانشگاه ایران، گروه 2 شامل 30 دانشگاه و گروه 3 شامل بیش از 30 دانشگاه ایران می شوند و گروه چهار نیز بیشتر شامل دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی می شود. ملاباشی در تشریح همسنگ سازی دانشگاههای داخل و خارج کشور به مهر گفت: اگر یک دانشجوی ایرانی از یک کالج کم رتبه و دورافتاده هند که حتی مورد تایید وزارت علوم هند نیز نیست بخواهد در یک دانشگاه مورد تایید جمهوری اسلامی ایران ادامه تحصیل دهد می تواند به یکی از دانشگاههای گروه چهار منتقل شود. معاون دانشجویی وزیر علوم در خاتمه پاسخ به مهر خاطرنشان کرد: دانشجوی ایرانی که در دانشگاه خارجی که اصلا هم در دنیا معتبر نیست و وزارت علوم ایران نیز قبولش ندارد درس می خواند، می تواند به یکی از دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی منتقل شود.
اخبار روزنامه ها