نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 91

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه پیام نورارسال شده در   30 دی 1391-19 January 2013بازدید 6473


نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 91

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 91
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش های زیست شناسی تکوینی- سیستماتیک اکولوژی-فیزیولوژی گیاهی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش های زیست شناسی - علوم جانوری گرایش های بیوسیستماتیک جانور 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد شیمی آلی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد شیمی تجزیه - شیمی معدنی - فیتوشیمی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد شیمی فیزیک 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد فیزیک گرایش های اتمی و ملکولی - حالت جامد - فیزیک بنیادی - گرانش و فیزیک نجومی و هسته ای 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زیست شناسی- بیوشیمی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش های سیستم اطلاعات پیشرفته کسب و کار الکترونیک - مدیریت دا 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نهج البلاغه - اصول دین و معارف علوی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد آموزش ریاضی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی و تحفیف در عملیات 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش های آنالیز - جبر و هندسه 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زمین شناسی - پترولوژی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم بهره وری 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مدیریت و تولید کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست - ارزیابی و آزمایش سرزمین 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پژوهش هنر 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی معماری 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی (مدیریت رسانه های ورزشی) 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه) 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم بهره وری 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی) 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید) 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها-مدیریت تحول - مدیریت سیستم اطلاعات - مدیریت مالی و د 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی-بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد تاریخ-تاریخ ایران اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد تاریخ تشیع 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش وبرورش-تعلیم و تربیت 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد جامعه شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد تاریخ-تاریخ اسلام 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد اخلاق-اخلاق اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد اخلاق-فلسفه اخلاقی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد حسابداری 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد علوم سیاسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی-فلسفه اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت MBA 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک - بازاریابی و صادرات 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومت 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی - ادبیات عربی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات کودک و نوجوان) 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)جغرافیای طبیعی گرایش آب و هواشناسی شهری-آب و هوا شناسی کاربر 2,000 تومان


نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 91

ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور تهران در مقطع کارشناسی آغاز شد

مهلت ثبت نام ورودی‌های جدید تمام مقاطع پیام نور تمدید شد

افزایش شهریه دانشگاه پیام نور براساس مصوبه هیات امنا

دانشگاه پیام نور به زوج های جوان ۲۰ میلیون تومان وام می دهد

ادامه تحصیل۳۰هزار دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه پیام نور در دانشگاه های دولتی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون نیمه متمرکز دکتری پیام نور

مهلت ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون پیام‌نور (شروع ثبت نام)

بررسی رشته های حذفی دانشگاه پیام نور در وزارت علوم

افتتاح 60 پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور در هفته دولت

رشته های میان رشته ای و تقاضا محور در دانشگاه پیام نور

نتایج نهایی فراگیر ارشد پیام نور

اعلام زمان محل آزمون امتحانات پایان ترم دو مقطع پیام نور تغییر پیدا کرد

طرح دانشگاه پیام نور برای ادامه تحصیل سربازان حین خدمت

سامانه رسیدگی به امور دانشجویان دانشگاه پیام نور رونمایی می شود

تصویب 8 رشته مقطع ارشد پیام نور

اخبار روزنامه ها