اطلاعيه پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   17 فروردین 1387-05 April 2008بازدید 6338


اطلاعيه پذيرش دانشجوي دوره دکتري تخصصي (Ph.D.) در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران براي سال تحصيلي 1388-1387 دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي براي سال تحصيلي 88-1387 درمركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشجوي دکتري مي پذيرد. شرايط اختصاصي داوطلبان و مشخصات رشته ها براي ارسال تقاضا به شرح زير مي باشد. شرايط اختصاصي: 1. دارا بودن دانشنامه کارشناسي ارشد يا بالاتر و يا دكتراي حرفه‌اي در يکي از رشته هاي مورد پذيرش( مندرج در جدول اطلاعاتي اين آگهي ) از دانشگاههاي داخل يا خارج که به تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد . 2. متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد ، مجاز به شركت در آزمون نمي باشند . 3. داشتن حداقل ميانگين 14 از 20 در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه‌اي جهت ورود به دوره هاي دكتري تخصصي (Ph.D.) . 4. دانشجويان نيمسال آخر دوره کارشناسي ارشد در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ15/6/87 ، مي توانند متقاضي باشند. پذيرش دانشجوي دكتري در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك در رشته‌هاي بيوشيمي, بيوفيزيك و بيوانفورماتيك از ميان قبول‌شدگان در آزمون عمومي دانشگاه و يا آزمونهاي مورد قبول دانشگاه بر اساس كيفيت و كميت سوابق آموزشي, پژوهشي و مصاحبه بشرط زير خواهد بود: الف - سوابق آموزشي (حداکثر 50 امتياز) • ميانگين کتبي ديپلم • ميانگين کل دوره کارشناسي • ميانگين کل دوره کارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي • ميانگين دروس تخصصي مورد نظر رشته و گرايش • مدرك زبان مورد تاييد ب - سوابق پژوهشي و مصاحبه (حداکثر 50 امتياز) • مقالات علمي پژوهشي داخلي و خارجي مرتبط با رشته تحصيلي چاپ شده در مجلات معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (حداكثر ندارد) • تاليف و ترجمه کتاب مربوط به رشته تحصيلي (حداكثر 6 امتياز) • مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همايشهاي علمي ملي وبين المللي (حداكثر 5 امتياز) • اکتشاف يا اختراع ( با تاييد مراجع ذيصلاح) (حداكثر 8 امتياز) • جوايز علمي در سطح ملي و بين المللي (حداكثر 8 امتياز) • هيات ممتحنه در مواردي از قبيل محورهاي ذيل با داوطلب مصاحبه کرده و امتياز لازم را منظور مي کند. انگيزه داوطلب براي ادامه تحصيل، کيفيت پايان نامه کارشناسي ارشد، ميزان تسلط به زبان خارجي، علائق پژوهشي، موضوع مورد علاقه براي رساله دکتري، تمام وقت بودن دانشجو، پذيرش دانشجو در آزمونهاي دکتري ساير دانشگاه ها و ساير موضوعات مورد نظر هيئت ممتحنه. ج - توصيه‌نامه‌هاي علمي متقاضي دعوت شده براي مصاحبه بايستي 3 توصيه نامه از اساتيدي كه وي را مي‌شناسند و مي‌توانند در مورد سوابق آموزشي و پژوهشي وي اظهار نظر نمايند (ترجيحا از اساتيد راهنماي پروژه تخصصي کارشناسي و پايان‌نامه کارشناسي ارشد) را مطابق فرم پيوست بهمراه داشته باشد (يا قبلاً توسط اساتيد مزبور با نمابر ارسال شده باشد). همچنين همراه داشتن پايان‌نامه کارشناسي ارشد و کتابهاي ترجمه و تاليف شده توسط داوطلب بهنگام مصاحبه ضروري است. توجه : نتايج نهايي و امتيازات کسب شده مصاحبه شوندگان تا تاريخ 15 مرداد ماه 1387 اعلام خواهد شد و کارنامه از اين تاريخ لغايت پايان آبان ماه 1387 از طريق سايت دانشگاه قابل مشاهده و دريافت خواهد بود. سهميه ها و نحوه توزيع ظرفيت: 1 - سهميه مربيان 30% ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته بر اساس مقررات به مربيان رسمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري اختصاص دارد. اين قبيل داوطلبان لازم است مدارك مربي بودن خود را تا پايان ارديبهشت به اداره امتحانات دانشگاه ( خيابان 16 آذر- نبش نصرت- پلاك 88) تحويل نمايند. تبصره 1: كليه مربيان رسمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي ، غير دولتي ، غير انتفاعي و آزاد اسلامي ، در صورتي كه مراتب عضويت آنها در هيات علمي ، توسط هيات مركزي گزينش استاد ، هيات مميزه مركزي و يا هيات مميزه منصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري انجام شده باشد ، با حداقل سه سال سابقه كار به عنوان عضو هيات علمي مي توانند از سهميه مذكور بهره مند شوند . لذا داوطلب لازم است فرم شماره 1 را تكميل و تاپايان ارديبهشت به اداره امتحانات دانشگاه تحويل دهد. بديهي است در صورت عدم ارائه فرم تكميل شده در تاريخ فوق ، داوطلب به هيچ عنوان در سهميه فوق گزينش نخواهد شد و بعد از تاريخ مذكور نيز هيچگونه مدركي تحويل گرفته نخواهد شد. تبصره 2: مربيان دانشگاه آزاد اسلامي لازم است علاوه بر فرم شماره يك موافقت سازمان مركزي دانشگاه ازاد را نيز ارائه نمايند. تبصره 3: مربيان مراكز مختلف وزارت جهاد كشاورزي لازم است علاوه بر فرم شماره يك موافقت دفترآموزش كاركنان وزارت مربوطه را نيز ارائه نمايند. 2 - سهميه ايثارگران 20% ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته بر اساس مقررات به ايثارگران انقلاب اسلامي شامل رزمندگان ،جهاد گران ،آزادگان و جانبازان اختصاص دارد . همسر و فرزندان عزيز شهدا ، مفقودين ، اسرا و جانبازان 50% به بالا در گزينش جزء سهميه ايثارگران محسوب خواهند شد . داوطلبان استفاده از سهميه فوق لازم است گواهي استفاده از سهميه توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، ستاد امور آزادگان و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي را تا پايان ارديبهشت به اداره امتحانات دانشگاه تحويل نمايند . تبصره 1 : داوطلباني که از تاريخ 31/6/59 لغايت 31/6/67 حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند مي توانند از سهميه فوق استفاده نمايند . داوطلباني که از سال 1368 به بعد يک نوبت با سهميه مذکور در آزمونهاي ورودي پذيرفته شده اند در صورتي که داراي گواهي حداقل 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه باشند مي توانند در اين آزمون با سهميه رزمندگان شرکت نمايند . تبصره 2: داوطلبان سهميه مربيان و ايثارگران مي بايست حداقل 80% از امتيازات کسب شده توسط آخرين فرد دعوت شده به مصاحبه را براي دعوت شدن به مصاحبه اخذ کنند. كسب80% امتياز آخرين فرد پذيرفته شده سهميه آزاد براي پذيرش نهايي الزامي است . تذكر: در مورد 80% امتياز آزمون زبان عمومي ( مربوط به مربيان و ايثارگران ) به اطلاع اين دسته از داوطلبان محترم مي رساند با توجه به کاهش حدنصاب نمره زبان عمومي، در آزمون امسال کسب حداقل 10 از 20 براي کليه رشته هاي دانشگاه تهران الزامي است. نکات مهم : • در سال جاري ثبت نام در دو رشته متفاوت و يا در يك رشته از دو مكان امكان پذير نمي باشد. • تحصيل در دوره دکتري بصورت تمام وقت خواهد بود . لذا شاغلان رسمي در سازمانها و دستگاههاي دولتي در صورت قبولي در آزمون، هنگام ثبت نام مي بايست حکم ماموريت تحصيلي و يا موافقت با تحصيل تمام وقت از سوي موسسه مربوطه را ارائه نمايند . • چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص شود که داوطلب واجد يکي از شرايط فوق نبوده است، بلافاصله از ثبت نام ، شرکت در امتحان و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد . • پس از بررسي مدارک و امتياز بندي، حداکثر دو برابر ظرفيت دوره دکترا جهت مصاحبه دعوت خواهند شد و از قبول شدگان بر اساس جمع امتيازات آموزشي، پژوهشي و مصاحبه جهت ثبت نام دعوت بعمل خواهد آمد. • پذيرفته شدگان نهايي مي بايست در هفته آخر شهريور جهت ثبت نام به اداره امتحانات دانشگاه ، مراجعه کنند و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، قبولي ايشان کان لم يکن تلقي مي شود . • در صورت تغيير آدرس محل سکونت و شماره تلفن اعلام شده ، داوطلب مي بايست مراتب را سريعاً به اطلاع اداره امتحانات اداره کل تحصيلات تکميلي دانشگاه برساند . • در صورت قبولي ، شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صلاحيت عمومي وي از سوي هيات مركزي گزينش دانشجو مي باشد . • دانشگاه ملزم به تكميل ظرفيت رشته نمي باشد. • لازم است قبل از اقدام براي ثبت نام ، مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك را از صفحه اصلي انتخاب و سپس نسبت به ثبت نام اقدام شود. کليه داوطلبان لازم است CD حاوي اطلاعات زير را به انضمام سه فرم توصيه نامه (پيوست شماره 1)(Word) و 4 قطعه عكس 4×3 و فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه به دفتر معاونت تحصيلات تکميلي مركز تحقيقات بيوشيمي بيوفيزيك ارسال کنند. 1- ريز نمرات کتبي ديپلم دبيرستان 2 - ريز نمرات دوره کارشناسي و كارشناسي ارشد 3 - کارنامه آزمون زبان عمومي و يا مدارک قابل قبول ديگر 4 - مقالات چاپ شده در مجلات معتبر 5 - پذيرش قطعي مقالات در مجلات معتبر 6 - مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي معتبر و چاپ شده در مجموعه مقالات 7 - پذيرش قطعي مقالات در کنفرانس هاي معتبر 8- مدارك ثبت اختراع 9- صفحه اول و چكيده پايان‌نامه كارشناسي ارشد 10- صفحه اول كتاب در صورت ترجمه يا تاليف كتاب لازم به ذکر است که کليه فايلهاي اين CD بايد در فرمت PDF توسط داوطلب از طريق پست سفارشي ارسال شوند. • داوطلباني كه قبلاً حد نصاب لازم را در يكي از آزمون هاي زير در سال 2006 ميلادي و بعد از آن كسب كرده اند : IELTS TOFEL Computer Based TOFEL Paper Based TOFEL ETS TOLIMO MCHE 5.5 180 510 64 510 60 و متقاضياني كه از تاريخ 1/1/85 به بعد 60% نمره ‌زبان عمومي ورودي دوره دكتري اين دانشگاه و دانشگاه هاي معتبر داخلي را احراز نموده باشند (12 از 20) لازم است مبــلغ 000/200 (دويســت هــزار) ريــــال به حســاب شمـاره 12180-187بانك تجارت شعبه ارديبهشت به نام معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران (قابل واريز در كليه شعب بانك تجارت) پرداخت و از تاريخ 15/1/87 لغايت 31/1/87 از طريق همين سايت نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. ضمناً‌ لازم است مدرك زبان را تا تاريخ 31/1/87 به اداره تحصيلات تكميلي مركز تحقيقات بيوشيمي- بيوفيزيك تحويل نمايند. داوطلباني كه فقط در آزمون زبان عمومي مورخ 2/12/86 اين دانشگاه شركت نموده اند‏، لازم است پس از اعلام نتايج در صورت قبولي، مبلغ فوق را واريز و فيش مربوطه را همراه کليه مدارک به اداره تحصيلات تکميلي مركز تحقيقات بيوشيمي- بيوفيزيك ارسال کنند. جدول زماني ردیف موضوع تاریخ 1 ارسال مدارک داوطلبان براي رشته هاي بدون آزمون تخصصي دکتري 15/1/86 الي 31/1/87 2 اعلام اسامي حائزين شرايط مصاحبه 1/4/87 3 اعلام نتايج نهايي 15/5/87 مدارک مورد نياز براي ثبت نام مرحله دوم داوطلبان بايستي پس از کسب نمره قبولي در آزمون زبان عمومي و يا ارائه گواهي مدرک زبان در فاصله زماني 15/1/87 الي 31/1/87 بصورت اينترنتي (آدرس www.ut.ac.ir ) ثبت نام خود را انجام داده و پس از دريافت شماره درخواست از سيستم, مدارک کامل را همراه با سه توصيه نامه تکميل شده (پيوست 1)(Word) و CD (حاوي فايل هاي مورد اشاره در بند انتهايي قسمت نکات مهم) و مدرك قبولي زبان را با پست سفارشي به آدرس: اداره تحصيلات تکميلي مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك – دانشگاه تهران- خيابان انقلاب ارسال کنند. http://www.ut.ac.ir/fa/alert/phd-exam/main.htm

اعلام شرایط ثبت تقاضای وام ویژه دکتری

اعلام آخرین تغییرات رشته های امتحانی آزمون دکتری ۹۶

شرایط پرداخت وام ویژه دکتری/ وام شامل شاغلان نمی‌شود

زمان برگزاری کنکور ۹۶ اعلام شد/ ثبت کنکور دکتری از ۱۶ آذر آغاز شد

تعیین تکلیف شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دولتی و آزاد در آبان ماه اعلام میشود

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد

فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری

اعلام زمان مصاحبه متاخرین آزمون دکتری دانشگاه آزاد

اعلام آخرین تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

امکان ثبت درخواست غایبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

دوره آمادگی کنکور دکتری 96 در خانه مدیریت با دکتر یگانه

10 تا 30 درصد تخفیف زمانی ویژه ثبت نام کلاسهای آمادگی آزمون دکتری- موسسه پژوهش

اعلام نتایج آزمون دکتری گروه پزشکی / آغاز ثبت نام از ۱۷ مهرماه

ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور دکتری خانه مدیریت

جمعه – 7 آبان ماه : همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع

اخبار روزنامه ها