شخصی شدن دفترچه‌ سوالات سومين آزمون دکتری

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   16 اسفند 1391-06 March 2013بازدید 1794شخصی شدن دفترچه‌ سوالات سومين آزمون دکتریمشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد و ميزان پاسخگويي به سوالات آزمون نيمه‌متمرکز دکتري 92 را تشريح کرد.
حسين توکلي در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برگزاري سومين دوره آزمون نيمه‌متمرکز دکتري در صبح و بعدازظهر روز جمعه 18 اسفند ماه، گفت: آزمون اختصاصي و استعداد تحصيلي در نوبت صبح و آزمون زبان در نوبت بعدازظهر روز جمعه برگزار مي‌شود.
وي با بيان اينکه در جلسه آزمون صبح و بعدازظهر به کليه داوطلبان به همراه بسته حاوي دفترچه سوال يک پاسخنامه داده مي‌شود، اظهارکرد: داوطلب بايد به محض دريافت بسته مربوط و قبل از باز کردن، ابتدا شماره داوطلبي و مشخصات مندرج روي آن را با شماره صندلي و شماره داوطلبي مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقايسه کند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختلافي نيست و در صورت مشاهده تفاوت، موضوع را به نزديکترين مراقب درجلسه آزمون اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف رفع شود.
وي با بيان اينکه داوطلب بايد پس از اطمينان از صحت مندرجات بسته حاوي سوال و پاسخنامه، پوشش پلاستيکي را باز کند، تصريح کرد: داوطلب بايد با استخراج پاسخنامه امتحاني مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه درج و محل مربوط را امضاء کند.
توکلي افزود: داوطلبان نبايد در مستطيل بالاي پاسخنامه مطلقا چيزي نبايد بنويسند و يا علامتي بگذارند، در غير اينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمون‌هاي سراسري با وي رفتار مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه براي هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و به منظور خنثي کردن پاسخ‌هاي حدسي و يا تصادفي براي هر پاسخ اشتباه يک نمره منفي منظور مي‌شود، اظهارکرد: بنابراين به داوطلبان توصيه مي‌شود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصلا نمي‌دانند به آن سوال جواب ندهند، چرا که به سوال‌هاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نمي‌گيرد و اگر به سوالي بيش از يک پاسخ داده شود همه پاسخ‌ها، اشتباه محسوب مي‌شود و به آن سوال يک نمره منفي تعلق مي‌گيرد.
تعداد دفترچه‌هاي سوالات آزمون دکتري
مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به تعداد دفترچه‌هاي سوالات آزمون دکتري، گفت: در جلسه آزمون نوبت صبح به کليه داوطلبان دو بسته نايلوني داده مي‌شود، که بسته اول حاوي سوالات تخصصي و پاسخنامه آزمون نوبت صبح بوده و بسته دوم حاوي سوالات آزمون استعداد تحصيلي است، که کليه داوطلبان بايد نسبت به پاسخگويي به سوالات هر يک از دفترچه‌هاي مذکور در همان پاسخنامه اقدام کنند.
وي با اشاره به تعداد سوالات استعداد تحصيلي، گفت: داوطلبان بايد به 40 سوال استعداد تحصيلي در 90 دقيقه پاسخ دهند.
وي با بيان اينکه در جلسه آزمون نوبت بعداز ظهر به کليه داوطبان يک بسته نايلوني حاوي سوالات آزمون زبان انگليسي و پاسخنامه داده مي‌شود، اظهارکرد: کليه داوطلبان بايد نسبت به پاسخگويي به سوالات دفترچه مذکور در مدت 105 دقيقه اقدام کنند.
آزمون زبان نمره منفي ندارد
توکلي با تاکيد بر اينکه آزمون زبان نمره منفي ندارد، خاطرنشان کرد: چنانچه داوطلبي پاسخ غلط به سوالات آزمون زبان دهد، براي اين سوالات نمره منفي منظور نمي‌شود.
تعداد و مدت پاسخگويي به سوالات اختصاصي
مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به تعداد و مدت پاسخگويي به سوالات آزمون دکتري 92، گفت: داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در کليه رشته‌هاي امتحاني به 60 سوال در 90 دقيقه پاسخ دهند.
وي افزود: داوطلبان گروه آزمايشي علوم پايه در رشته‌هاي شيمي(کليه گرايش‌ها) و ژئوفيزيک(کليه گرايش‌ها) بايد به 45 سوال در 120 دقيقه پاسخ دهند و داوطلبان رشته‌هاي زمين‌شناسي(کليه گرايش‌ها)، زيست شناسي (کليه گرايش‌ها)، نانوبيوتکنولوژي(ريز زيست فناوري)، علوم شناختي(مدلسازي شناختي، علوم اعصاب شناختي، مغز و شناخت، رايانش و هوش مصنوعي)، روان‌شناسي(روان‌شناسي شناختي، شناختي اجتماعي) بايد به 80 سوال در 120 دقيقه پاسخ دهند.
وي ادامه داد: همچنين تعداد سوالات گروه آزمايشي علوم پايه در رشته‌هاي هواشناسي، آمار، رياضي-رياضي محض، رياضي-رياضي کاربردي، فيزيک دريا، نانوفيزيک، نانوفيزيک محاسباتي، علوم فناوري نانو (نانو مواد - نانوالکتريک)، فيزيک (به غير از گرايش فوتونيک)، فوتونيک، نانوشيمي(نظري، پليمر، مواد معدني،سوپرا ملکول)، بيوانفورماتيک و علوم کامپيوتر 45 سوال است که داوطلبان بايد در 150 دقيقه به آن پاسخ دهند و داوطلبان رشته بيوفيزيک بايد به 80 سوال در 150 دقيقه پاسخ دهند.
توکلي با اشاره به پاسخگويي به 45 سوال کليه رشته‌هاي گروه آزمايشي فني مهندسي در 150 دقيقه، گفت: داوطلبان کليه رشته‌هاي گروه آزمايشي کشاورزي و منابع طبيعي بايد به 45 سوال در 120 دقيقه پاسخ دهند.
وي با بيان اينکه داوطلبان کليه رشته‌هاي گروه آزمايشي هنر بايد به 75 سوال در 90 دقيقه پاسخ دهند، اظهارکرد: همچنين مدت زمان پاسخگويي به 75 سوال رشته‌هاي آمار زيستي و فيزيک پزشکي گروه آزمايشي علوم پزشکي 120 دقيقه است.
وي افزود: داوطلبان رشته‌هاي آموزش بهداشت،‌ انگل شناسي پزشکي، ايمني‌شناسي پزشکي، باکتري شناسي پزشکي، بهداشت حرفه‌اي‌، بهداشت محيط، بيوشيمي باليني،‌ پرستاري، زيست‌فناوري پزشکي، ژنيتيک پزشکي، علوم تشريحي، فيزيوتراپي، فيزيولوژي، قارچ‌شناسي پزشکي، ويروس‌شناسي پزشکي و هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون بايد به 100 سوال در 120 دقيقه پاسخ دهند.
مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به پاسخگويي به 90 سوال کليه رشته‌هاي گروه آزمايشي دامپزشکي در 120 دقيقه، گفت: داوطلبان رشته‌هاي گروه آزمايشي تربيت بدني بايد به 80 سوال در 120 دقيقه پاسخ دهند.
شخصي‌سازي کليه دفترچه‌هاي سوال آزمون
وي با تاکيد بر شخصي سازي کليه دفترچه‌هاي سوال آزمون دکتري، خاطرنشان کرد: شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد دفترچه آزمون وي درج شده است و اين دفترچه‌ها داراي تنوع بوده و به تناسب در انواع A,B,C,D و يا E،F تقسيم مي‌شوند.
توکلي افزود: با توجه به اينکه به داوطلبان در ابتداي جلسه آزمون نوبت صبح، يک برگ، فرم نظرخواهي داده مي‌شود، بنابراين داوطلبان بايد پس از دريافت فرم و درج شماره داوطلبي خود در محل مخصوص به صورت دقيق و خوانا، نسبت به پاسخگويي به سوالات آن در هر فرم و در مدت 10 دقيقه پاسخ دهند، البته داوطلبان توجه داشته باشند که اين نظرات هيچگونه تأثيري در نتايج آزمون آنان ندارد.

دفتر آزمون دکتری شخصی شدن دفترچه های آزمون دکتری

اعلام شرایط ثبت تقاضای وام ویژه دکتری

اعلام آخرین تغییرات رشته های امتحانی آزمون دکتری ۹۶

شرایط پرداخت وام ویژه دکتری/ وام شامل شاغلان نمی‌شود

زمان برگزاری کنکور ۹۶ اعلام شد/ ثبت کنکور دکتری از ۱۶ آذر آغاز شد

تعیین تکلیف شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دولتی و آزاد در آبان ماه اعلام میشود

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد

فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری

اعلام آخرین تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

امکان ثبت درخواست غایبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

اعلام زمان مصاحبه متاخرین آزمون دکتری دانشگاه آزاد

دوره آمادگی کنکور دکتری 96 در خانه مدیریت با دکتر یگانه

10 تا 30 درصد تخفیف زمانی ویژه ثبت نام کلاسهای آمادگی آزمون دکتری- موسسه پژوهش

اعلام نتایج آزمون دکتری گروه پزشکی / آغاز ثبت نام از ۱۷ مهرماه

جمعه – 7 آبان ماه : همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع

ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور دکتری خانه مدیریت

اخبار روزنامه ها