تشريح جزئيات مصوبه آيين نامه جديد ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / مصوبات آموزش عالیارسال شده در   21 شهریور 1388-12 September 2009بازدید 2979


تشريح جزئيات مصوبه آيين نامه جديد ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج کشور

گفتگوي مهر با حسن زاده / تشريح جزئيات مصوبه آيين نامه جديد ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج کشور دبير شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت از تصويب نهايي آيين نامه جديد ارزشيابي مدارک تحصيلي دانش آموختگان خارج از کشور خبر داد و گفت: اين آيين جديد به تازگي ابلاغ شده و از اين پس ملاک عمل قرار مي گيرد. دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملاک ارزشيابي مدارک دانش آموختگان خارج از کشور در رشته هاي علوم پزشکي و پيراپزشکي، مصوبات شوراي عالي است و ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي بر اساس ضوابط و عناوين مقاطع تحصيلي رسمي (کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري حرفه اي، دکتري تخصصي باليني و دکتري تخصصي Ph.D) در دانشگاههاي داخل کشور است. وي خاطرنشان کرد: بر اساس اين آيين نامه دوره M.Phil حداکثر در سطح کارشناسي ارشد ارزشيابي مي شوند. طول دوره تحصيلي متقاضي ارزشيابي مدارک بايد حداقل 80 درصد با طول دوره داخل مطابقت داشته باشد حسن زاده با اشاره به ضوابط تطابق طول دوره تحصيلي در اين آيين نامه گفت: طول دوره تحصيل متقاضي ارزشيابي مدارک بايد حداقل 80 درصد با طول دوره داخل تطابق داشته باشد و حداقل 80 درصد دروس اختصاصي دانش آموخته خارج از کشور بايد با محتواي برنامه آموزشي تطابق داشته باشد. وي يادآور شد: ارزشيابي مدارک تحصيلي رشته هاي خارجي که در ايران معادل ندارند به عهده کميسيون بدوي و تصويب نهايي شوراي عالي ارزشيابي است و براي ارزشيابي تمام مقاطع تحصيلي دانشگاهي دارا بودن ديپلم متوسطه الزامي است. شرط معدل ديپلم براي ارزشيابي مدارک تحصيلي از دانشگاههاي کشورهاي بلوک شرق دبير شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت اظهار داشت: براي ارزشيابي مدارک تحصيلي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي از دانشگاههاي کشورهاي بلوک شرق و جمهوريهاي استقلال يافته، ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسط ديپلمه هاي نظام قديم نبايد کمتر از 16 باشد و در مورد ديپلمه هاي نظام جديد ميانگين مجموع معدل پايان دوره دانشگاهي و معدل کل ديپلم متوسط نبايد از 16 کمتر باشد در صورتي که هر يک از معدل نمرات پايان دوره پيش دانشگاهي و کل ديپلم متوسطه کمتر از 14 نباشد. وي گفت: براي افرادي که در مقطع کارداني و يا مقطع بالاتر در دانشگاه هاي داخل کشور با معدل 16 و يا بيشتر از آن فارغ التحصيل شده اند، شرط معدل ديپلم براي ارزشيابي حذف مي شود. غيرقابل ارزشيابي بودن مدارک مدارس فني حرفه اي، مراکز غيردانشگاهي خارجي، تحصيلات غيرحضوري و مکاتبه اي حسن زاده در ادامه به مهر گفت: رشته ها و مقاطع تحصيلي که در مدارس فني حرفه اي و يا ساير مراکز غيردانشگاهي کشورهاي خارجي ارائه مي شود به عنوان مقطع تحصيلي دانشگاهي قابل ارزشيابي نيست. همچنين تحصيلات غير حضوري و مکاتبه اي بي اعتبار است و ارزشيابي نمي شود. وي خاطرنشان کرد: ملاک ارزشيابي مدارک دانش آموختگان دانشگاههاي کشورهاي خارجي در کليه مقاطع تحصيلي بر اساس اعتبار دانشگاه مربوطه در بدو شروع به تحصيل دانشجو خواهد بود. بديهي است مدارک تحصيلي دانشگاه هايي که مورد تاييد وزارت بهداشت، نيستند قابل ارزشيابي نخواهد بود. نحوه ارزشيابي مدارک دانش آموختگان دانشگاههاي کشورهاي مشترک المنافع، بلوک شرق رئيس مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت در خصوص ملاک ارزشيابي مدارک دانش آموختگان دانشگاههاي کشورهاي مشترک المنافع، بلوک شرق يادآور شد: مدارک اين افراد تنها در صورت دارا بودن مدرک ديپلم علوم تجربي و يا رياضي فيزيک، تطابق 100 درصدي طول دوره تحصيل خارج از کشور با طول دوره داخل کشور، قرار داشتن دانشگاه محل تحصيل در ليست دانشگاههاي معتبر کشور مربوطه و اجازه اشتغال دانش آموخته در رشته تحصيلي مربوطه در کشور محل تحصيل ارزشيابي مي شود. وي اضافه کرد: پس از احراز شرايط لازم پرونده متقاضي در شوراي عالي ارزشيابي که سالي يک ار در همين خصوص تشکيل مي شود، بررسي و تصميم گيري مي شود تا فرد دانش آموخته جهت شرکت در آزمون ملي معرفي شود و قبولي در آزمون ملي الزامي است. شرايط دانشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداشت حسن زاده گفت: منظور از دانشگاههاي مورد تاييد، دانشگاه هايي هستند که بر اساس ضوابط مربوطه به تاييد وزارت بهداشت رسيده اند و مرکز خدمات آموزشي نيز موظف است ليست اين دانشگاهها را جهت اطلاع متقاضيان در سايت مرکز قرار دهد. وي در خصوص مدارک ناشي از مدارس عالي و مقاطع متفاوت گفت: مدارک تحصيلي صادره از کليه مدارس عالي کشورهاي خارجي که مورد تاييد آموزش عالي همان کشورها باشند حداکثر در سطح مقطع کارشناسي قابل ارزشيابي هستند. مدارک دانش آموختگان در خارج از کشور در مقطع MSc و پايين تر از طريق کميسيون تخصصي مربوطه بر اساس ضوابط شوراي عالي ارزشيابي خواهد شد. نحوه تاييد نهايي مدارک دانش آموختگان دوره عمومي کليه رشته ها و دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي باليني حسن زاده تاييد نهايي مدارک دانش آموختگان دوره عمومي کليه رشته هاي گروه پزشکي و دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي باليني را منوط به قبولي در آزمون هاي تعيين شده دانست و به مهر گفت: متقاضيان شرکت در امتحانات ارزشيابي ملزم به پرداخت هزينه هاي شرکت در امتحانات مذکور هستند و درخواست تجديد نظر و اعتراض به راي صادره در صورت ارائه مدارک جديد و موافقت رئيس مرکز خدمات آموزشي، حداکثر دو سال پس از راي صادره اوليه قابل بررسي است. لزوم دارا بودن چهار مرکز مرجع صادر کننده مدرک در خارج از کشور دبير شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت يادآور شد: به منظور ارزشيابي مدارک تحصيلي دانش آموختگان تاييد کليه مدارک توسط هر چهار مرکز مرجع صادر کننده مدرک در خارج از کشور، سفارت جمهوري اسلامي ايران در کشور مربوطه، وزارت امور خارجه در تهران و مرکز خدمات آموزشي در خصوص مدت اقامت فرد با بررسي گذرنامه وي براي تشکيل پرونده الزامي است. صدور ارزشنامه موقت و دائم تحصيلي متقاضيان پس از بررسي مدارک تحصيلي آنها وي گفت: ارزشنامه موقت و دائم تحصيلي متقاضيان پس از بررسي مدارک تحصيلي آنها در کميسيون ذيربط يا شوراي عالي ارزشيابي و احراز شرايط لازم با امضاي معاون آموزشي و از طرف مقام وزارت صادر مي شود. صدور راي ارزشيابي با امضاي دبير شوراي عالي ارزشيابي انجام مي شود. حسن زاده تاکيد کرد: مرکز خدمات آموزشي تنها ملزم به بررسي و ارزشيابي مدارک تحصيلي خارج از کشور بوده و اخذ هرگونه فعاليت و اشتغال به عهده مراجع ذيصلاح است. ضوابط اختصاصي براي ارزشيابي مدارک تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي متعدد وي اضافه کرد: ضوابط و مراحل ارزشيابي مدارک تحصيلي دانش آموختگان رشته پزشکي عمومي، رشته هاي تخصصي پزشکي، دوره هاي فوق تخصصي پزشکي، دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)، رشته دندانپزشکي، رشته هاي تخصصي دندانپزشکي، دکتري رشته هاي علوم پايه پزشکي، رشته هاي طب مکمل و رشته داروسازي به طور اختصاصي در اين آيين نامه درج شده است. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=945138

ابلاغ مصوبه جدید وزارت علوم برای دانشجویان استعداد درخشان

امضاء طرح استیضاح وزیرعلوم به حد نصاب رسید

شهریه پایه ورودیهای قبل ازسال ۹۵ دانشگاه آزاد افزایش نمی یابد

تاکید وزیر علوم بر صرفه جویی در هزینه ها در این وزارت

جلسه روسای دانشگاهها با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد

۳ دوره مشترک ارشد دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه های روسی برگزار می شود

معاون جدید دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد.

ضرورت اجرای کامل مقررات مصوب در حوزه آموزش عالی

نامه دو وزیر به رئیس جمهور درباره وام شهریه

دلایل حذف گرایش در کارشناسی/ هم راستا با آموزش جهانی پیش می‌رویم

مشخص شدن اعضای شورای مرکزی و هیأت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

مصوبه جدید وزارت علوم درباره نمره مردودی

حذف ماده مربوط به تحصیل رایگان ایثارگران و قاریان در دانشگاه‌ها

انتشار متن کامل منشور حقوق دانشجویی

مصوبات جلسه هیات امنای خراسان رضوی دانشگاه آزاد

اخبار روزنامه ها