آخرين تغييرات ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کشورهاي «مستقل مشترک المنافع و آسياي ميانه» اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / مصوبات آموزش عالیارسال شده در   18 مهر 1388-10 October 2009بازدید 4473


با اعلام اعتبار مدارك 77 دانشگاه؛

آخرين تغييرات ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کشورهاي «مستقل مشترک المنافع و آسياي ميانه» اعلام شد

آخرين تغييرات نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ کشورهاي مستقل مشترک المنافع و آسياي ميانه شامل كشورهاي بلاروس، اوكراين، ارمنستان، آذربايجان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان، گرجستان، ازبكستان و تركمنستان اعلام شد. به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس آخرين به روز رساني اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم در 15 مهر 88، مراكز آموزش‌ عالي‌ در كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه به‌ چهار دسته‌ شامل‌ دانشگاه‌هاي‌ دولتي، مراكز كارآموزي‌ تخصصي، كالجهاي‌ دولتي‌ و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ خصوصي‌ تقسيم‌ مي‌شوند.

نحوه پذيرش دانشجو

پذيرش‌ دانشجويان‌ در دانشگاه‌ها توسط‌ كميته‌ دولتي‌ كشور مربوطه بر اساس‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و قبولي‌ در امتحان‌ ورودي‌ انجام‌ مي‌شود. امتيازهاي‌ بدست‌ آمده‌ در امتحان‌ ورودي‌ نيز نقش‌ عمده‌اي‌ در پذيرش‌ دانشجويان‌ دارد و تحصيلات‌ رايگان‌ دانشگاهي‌ فقط‌ شامل‌ افرادي‌ مي‌شود كه‌ حد نصاب‌ لازم‌ را در امتحان‌ ورودي‌ دانشگاه‌ مربوط‌ كسب‌ نموده‌ باشند. تصميم‌گيري‌ جهت‌ پذيرش‌ دانشجويان‌ خارجي، به‌ عهده‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ است. دانشجوي‌ خارجي‌ يك‌ سال‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ كه‌ اصولاً‌ تكيه‌ بر فراگيري‌ زبان كشور محل تحصيل و دروس عمومي و علمي پيش نياز دارد را طي‌ مي‌كند و ملزم‌ به‌ پرداخت‌ شهريه‌ براي‌ تحصيل‌ مي‌باشد. نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ ‌مدارك‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌ و يا مصاحبه‌ علمي‌ است و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي در صورت‌ موفقيت «كارشناسي» ارزشيابي‌ مي‌شوند. نحوه ارزشيابي مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي صادره از دانشگاه‌هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود. همچنين حضور متقاضي در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است. در خصوص آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي كه به صورت غير حضوري اقدام به اخذ گواهي شروع به تحصيل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصيل حضور يافته‌اند، تعداد واحدهاي لازم جهت اخذ آزمون توسط كميسيون تعيين مي‌شود. مدارك«‌Magister/Specialist Diploma» با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، با حداقل‌5‌ سال‌ تحصيل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، "كارشناسي ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شوند. در صورتي که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister از دانشگاه هاي اين حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامي است. در مورد مدارك كارشناسي ارشد پيوسته نيز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد الزامي است. همچنين چنانچه متقاضي با ارائه تقاضاي كتبي، خواستار ارزشيابي مدرك Magister خود به ماخذ "کارشناسي" باشد، آزمون در سطح کارشناسي به عمل خواهد آمد. تغييرات در نحوه ارزشيابي مدارك مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي ارشد صادره از دانشگاه‌هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود. مدارك Ph.D يا Kandidat Nauk صادره از دانشگاه‌هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه، كه شروع تحصيل دورة‌ مربوط بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به زبان تحصيل در كشور خارجي ، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي است. ضمناً رساله دكتري بايد توسط شخص متقاضي نه مترجم نگاشته و ارائه شده باشد. مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود. در خصوص آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع دكتري كه به صورت غير حضوري اقدام به اخذ گواهي شروع به تحصيل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصيل حضور يافته‌اند، علاوه بر لزوم انتشار حداقل يك مقاله برگرفته از رساله دكتري در نشريات علمي - پژوهشي، احراز توانمندي‌هاي علمي پژوهشي و حرفه‌اي اين دسته از متقاضيان از طريق اخذ آزمون جامع و يا برگزاري جلسه دفاعيه الزامي است. چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه‌هاي حوزه ياد شده در مقطع دكتري منوط به ارائه حداقل يك مقاله كامل علمي برگرفته از رساله دکتري در نشريات علمي - پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه و داراي نمايه (Index) بين المللي با رعايت شرايط مي‌باشد. همچنين چاپ مقاله در نشريات علمي پژوهشي داراي نمايه (Index) بين المللي و ضريب تأثير منتشره در كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري بلاروس، جمهوري اوكراين، لهستان، روماني، بلغارستان، جمهوري چك، اسلواكي، اسلووني، لتوني و ليتواني، مشروط به اين كه متقاضي دانش آموخته كشور منتشر كننده نشريه نباشد، بلامانع است. اعلام اعتبار مدارك 77 دانشگاه در کشورهاي مستقل مشترک المنافع و آسياي ميانه بر اين اساس، بلاروس داراي 14، اكراين 21، آذربايجان 10، تاجيكستان 11، قرقيزستان 3، قزاقستان 8، ارمنستان 9، گرجستان 1 دانشگاه معتبر است. گفتني است اسامي دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم در کشورهاي مستقل مشترک المنافع و آسياي ميانه در سايت اينترنتي اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم به نشاني http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/default.aspx قابل دسترسي است. بر اساس اين گزارش، مدارك صادره از دانشگاه دولتي ايروان چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از شهريور 88 باشد قابل بررسي و ارزشيابي نيست. همچنين مدارك تحصيلي متقاضياني كه قبل از اين تاريخ شروع به تحصيل نموده يا دانش آموخته شده‌اند از طريق بررسي كيفي تكميلي ارزشيابي مي‌شود. اين بررسي كيفي تكميلي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد حسب نظر كميسيون ارزشيابي و در مقطع دكتري شامل قبولي در آزمون جامع و همچنين آزمون زبان است.

ابلاغ مصوبه جدید وزارت علوم برای دانشجویان استعداد درخشان

امضاء طرح استیضاح وزیرعلوم به حد نصاب رسید

شهریه پایه ورودیهای قبل ازسال ۹۵ دانشگاه آزاد افزایش نمی یابد

تاکید وزیر علوم بر صرفه جویی در هزینه ها در این وزارت

جلسه روسای دانشگاهها با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد

۳ دوره مشترک ارشد دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه های روسی برگزار می شود

معاون جدید دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد.

ضرورت اجرای کامل مقررات مصوب در حوزه آموزش عالی

نامه دو وزیر به رئیس جمهور درباره وام شهریه

دلایل حذف گرایش در کارشناسی/ هم راستا با آموزش جهانی پیش می‌رویم

مشخص شدن اعضای شورای مرکزی و هیأت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

مصوبه جدید وزارت علوم درباره نمره مردودی

حذف ماده مربوط به تحصیل رایگان ایثارگران و قاریان در دانشگاه‌ها

انتشار متن کامل منشور حقوق دانشجویی

مصوبات جلسه هیات امنای خراسان رضوی دانشگاه آزاد

اخبار روزنامه ها