300 ميليون تومان براي هر دانشجوي بورسيه هزينه مي‌شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   04 اسفند 1389-23 February 2011بازدید 2399


300 ميليون تومان براي هر دانشجوي بورسيه هزينه مي‌شود

حسن مسلمي نائيني مدير كل بورس و امور دانشجويان خارج با بيان اينكه 200 تا 300 ميليون، هزينه هر دانشجوي بورسيه مي‌شود، افزود: امكاناتي كه در داخل كشور مهيا مي‌شود، هزينه‌هاي فرد و شهريه هر دانشجويي كه به صورت بورسيه اعزام مي‌شود 200 تا 300 ميليون تومان است. وي با تأكيد براينكه بايد اعزام دانشجويان بورسيه هدفمند شود، گفت: هدفمند شدن اعزام دانشجويان بورسيه سبب انگيزه بيشتر براي بازگشت دانشجويان است. مدير كل بورس و امور دانشجويان خارج ادامه داد: در حال حاضر اعزام دانشجويان بورسيه در رشته‌هاي اولويت‌دار است اما بايد ارتباط اين دانشجويان با مراكز صنعتي، فرهنگي و اقتصادي كشور بيشتر شود. وي گفت: در حال حاضر وزارت علوم برنامه‌هايي را براي هماهنگي بيشتر بين دانشجويان بورسيه و مراكز اقتصادي، فرهنگي و صنعتي كشور در دستور كار دارد كه به زودي اجرايي مي‌شود. خبرگزاری فارس

بورسیه
اخبار روزنامه ها