معرفي اولويت‌هاي تحقيقاتي ايران براي بورسيه‌هاي خارج کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   07 اسفند 1389-26 February 2011بازدید 4755


معرفي اولويت‌هاي تحقيقاتي ايران براي بورسيه‌هاي خارج کشور

آشنايي دانشجويان پذيرفته شده بورس با شرايط تحصيل و زندگي در خارج از کشور، انتقال تجربيات فارغ التحصيلان خارج از کشور به دانشجويان پذيرفته شده بورس، آشنايي با امور کنسولي مورد نياز دانشجويان خارج از کشور و آشنايي با مسائل اعتقادي و مذهبي مرتبط با زندگي در خارج از کشور از ديگر اهداف گردهمايي پذيرفته‌شدگان بورس خارج از کشور بود که در دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار شد. اولين گردهمايي پذيرفته‌شدگان بورس خارج از کشور با هدف آشنايي آنها با اولويت‌ها موضوعات تحقيقاتي و آموزشي مورد نياز کشور در تهران برگزار شد. کارگاه آموزشي آمادگي‌هاي روانشناختي براي تحصيل و زندگي در خارج از کشور با حضور رئيس سازمان نظام روانشناسي ايران، رئيس دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم و رئيس انجمن روانشناسي ايران در اولين گردهمايي دانشجويان پذيرفته شده بورس خارج از کشور برگزار شد. کارگاه آشنايي با موضوعات تحقيقاتي و آموزشي مورد نياز کشور با حضور معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، مديرکل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي و رئيس مرکز نشر دانشگاهي در اين گردهمايي برگزار شد. به گزارش مهر، آشنايي پذيرفته شدگان بورس خارج از کشور با اولويت‌هاي پژ‍وهشي و نيازهاي تحقيقاتي کشور نيز که توسط دبيران کميسيونهاي تخصصي شوراي عتف صورت گرفت از ديگر برنامه هاي اين گردهمايي بود که مي تواند نقش موثري در چگونگي تحصيل دانشجويان در خارج از کشور داشته باشد.

بورسيه‌ خارج کشور
اخبار روزنامه ها