اولين گردهمايي پذيرفته شدگان بورس خارج از كشور در دانشگاه صنعتي امير کبير

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   08 اسفند 1389-27 February 2011بازدید 2795


اولين گردهمايي پذيرفته شدگان بورس خارج از كشور در دانشگاه صنعتي امير کبير برگزار شد به همت معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اولين گردهمايي پذيرفته شدگان بورس خارج از كشور به مدت دو روز در دانشگاه صنعتي امير كبير برگزارشد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، مباحثي از قبيل آشنايي دانشجويان پذيرفته شده بورس با شرايط تحصيل و زندگي در خارج از كشور، انتقال تجربيات فارغ التحصيلان خارج از كشور به دانشجويان پذيرفته شده بورس، آشنايي با امور كنسولي مورد نياز دانشجويان خارج از كشور و آشنايي با مسايل اعتقادي و مذهبي مرتبط با زندگي در خارج از كشور از جمله اهداف اين گردهمايي بود. همچنين برگزاري كارگاه آموزشي آمادگي هاي روانشناختي براي تحصيل و زندگي در خارج از كشور با شركت رئيس سازمان نظام روانشناسي ايران، رئيس دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، رئيس انجمن مشاوره ايران و رايزن علمي سابق ايران در اروپا از ديگر برنامه‌هاي اولين گردهمايي دانشجويان پذيرفته شده بورس خارج از كشور بود. بر اساس اين گزارش، در اين گردهمايي كارگاه آشنايي با موضوعات تحقيقاتي و آموزشي مورد نياز كشور با حضور معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم ، مديركل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي و رئيس مركز نشر دانشگاهي برگزار شد. به گزارش ايسنا، آشنايي پذيرفته شدگان بورس خارج از كشور با اولويت هاي پژ‍وهشي و نيازهاي تحقيقاتي كشور نيز که توسط دبيران كميسيونهاي تخصصي شوراي عتف صورت گرفت، از ديگر برنامه‌هاي اين گردهمايي بود که مي تواند نقش موثري در چگونگي تحصيل دانشجويان در خارج از کشور ايفا كند.

اخبار روزنامه ها