شرايط و مدارك لازم براي تبديل وثيقه ملكي دانش‌آموختگان بورسيه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   06 اردیبهشت 1390-26 April 2011بازدید 2830


حسن مسلمي‌نائيني مديركل بورس وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس افزود: باتوجه به اينكه بررسي تقاضا براي تبديل وثيقه ملكي و فك رهن زمانبر بوده و نياز است متقاضيان زماني را براي بررسي پرونده خود در اداره كل بورس صرف كنند، در راستاي پاسخگويي بهتر به ارباب رجوع، مقرر شد، متقاضيان، مدارك لازم را اسكن و از طريق پست الكترونيكي mailto:Tabdilfak@msrt.ir به اداره تعهدات ارسال كنند.
وي گفت: پس از گذشت ده روز از زمان ارسال تقاضا، متقاضيان بايد با اصل مدارك براي دريافت نامه به نشاني تهران، شهرك قدس، ميدان صنعت، خيابان خوردين، خيابان هرمزان، نبش خيابان پيروزان جنوبي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طبقه سوم اتاق 307 اداره تعهدات مراجعه كنند.
مسلمي درباره مدارك لازم براي فك رهن از سند تعهد گفت: گواهي كاركرد صادره از سوي دانشگاه محل خدمت با تعيين تاريخ شروع به كار و نوع عضويت وي در زمان مذكور، اصل يا تصوير برابر با اصل اولين حكم كارگزيني متقاضي بعد از فراغت از تحصيل (در مقطعي كه بورس بوده است.)ممهور به مهر دانشگاه، اصل يا تصوير برابر با اصل آخرين حكم كارگزيني متقاضي در سال جاري (ممهور به مهر دانشگاه) از مدارك مورد نياز هستند.
وي درباره شرايط لازم براي تبديل وثيقه ملكي به تعهد كارمندي گفت: باستناد مصوبه 18 اسفند سال 88 شوراي مركزي بورس، تبديل وثيقه ملكي به كارمندي دانش آموختگان بورسيه پس از تغيير وضعيت آنها به رسمي آزمايشي و دو سال پس از بازگشت به كشور امكان پذير است.
مديركل بورس وزارت علوم درباره مدارك لازم براي تبديل وثيقه ملكي به تعهد كارمندي گفت: گواهي كاركرد صادره از سوي دانشگاه محل خدمت با قيد شروع به كار بعد از فراغت از تحصيل، نوع عضويت و مدت آن، اصل يا تصوير برابر اصل اولين حكم كارگزيني متقاضي بعد از فراغت از تحصيل (در مقطعي كه بورس بوده است) ممهور به مهر دانشگاه و اصل يا تصوير برابر با اصل آخرين حكم كارگزيني متقاضي در سال جاري (ممهور به مهر دانشگاه) از مدارك لازم براي تبديل وثيقه ملكي به تعهد كارمندي دانش‌آموختگان بورسيه است.


بديل وثيقه ملكي دانش‌آموختگان بورسيه
اخبار روزنامه ها