شرايط جديد فک رهن براي اعضاي هيئت علمي بورس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   13 اردیبهشت 1390-03 May 2011بازدید 3147


مديرکل امور بورس وزارت علوم در اعلام شرايط جديد فک رهن براي اعضاي هيئت علمي بورسيه گفت: وقت اساتيد براي انجام فک رهن گرفته مي شد بنابراين شرايطي ديده شده تا فک رهن به صورت اينترنتي انجام شود.
حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: اعضاي هيئت علمي بورسيه اي که تعهد داده اند 2 برابر مدتي که به صورت بورسيه تحصيل کرده اند در دانشگاه کار کنند زميني را به عنوان تعهد گذاشته اند.
مديرکل امور بورس وزارت علوم اضافه کرد: اين اعضاي هيئت علمي بورسيه وقتي به ميزاني که تعهد داده اند در دانشگاه تدريس کردند در صدد آزاد کردن زميني برمي آيند که به عنوان تعهد گذاشته اند.
مسلمي نائيني با اشاره به مراجعات حضوري وقت گير از سوي اعضاي هيئت علمي بورسيه اي که براي فک رهن اقدام مي کردند، گفت: اين اعضاي هيئت علمي براي فک رهن وقت مي گذاشتند و معطل مي شدند اما در شيوه جديد فک رهن در نظر گرفتيم که اين کار به صورت اينترنتي انجام شود.
وي درباره فک رهن اينترنتي گفت: اين اعضاي هيئت علمي بايد کليه مدارکشان اعم از نامه دانشگاه، حکم روز اول خدمت در دانشگاه و حکم روز آخري که تعهدشان به طور کامل سر مي آيد را مطابق اصل و اسکن کنند و براي وزارت علوم ارسال کنند.


اعضاي هيئت علمي بورس
اخبار روزنامه ها