اعطای بورس به دانشگاه صنعتی شاهرود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   15 شهریور 1390-06 September 2011بازدید 4542اعطای بورس به دانشگاه صنعتی شاهرود


دانشگاه صنعتي شاهرود براساس آئين نامه اعطاي بورس براي ارتقاء سطح علمي مربيان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي – غير دولتي و وابسته به دستگاه هاي اجرايي به شماره 43103/1/42 مورخ 11/5/89 و مصوبه شوراي مركزي بورس مورخ 13/2/90 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظر دارد در دوره هاي دكتري تخصصي داير خود اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.

شرايط ورود و پذيرش:
1-     دارا بودن مدرك رسمي كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
2-     حداكثر سن 40 سال در زمان تقاضا.
3-     تأييد رشته و گرايش متقاضيان در مقطع دكتري توسط اين دانشگاه.
4-     تأييد صلاحيت عمومي متقاضي توسط هيأت اجرايي جذب اين دانشگاه.
5-     معرفي نامه از طرف رياست دانشگاه محل خدمت به انضمام صورتجلسه هيات اجرايي جذب مرکزي.

تبصره 1:
تقاضاي مربيان حداكثر تا 45 سال سن در زمان تقاضا در صورتي كه بيش از 15 سال از سابقه خدمت مربي باقي مانده باشد و داراي سابقه درخشان علمي و پژوهشي باشند مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين عده از درخواست ها در کميته کبر سن متشکل از نمايندگان معاونت هاي آموزشي و دانشجويي وزارت مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت تاييد پرونده مربي براي طي مراحل بعدي به جريان خواهد افتاد.

تبصره 2:
براي مربيان جامعه ايثارگري (جانبازان بالاي 25% ، فرزندان شهدا، همسر جانبازان بالاي 70% ، آزاداگان داراي بيش از يكسال دوره اسارت، رزمندگان داراي بيش از 6 ماه شركت در جنگ تحميلي) و مربيان دانشگاه هاي تازه تأسيس و در حال توسعه، مربيان دانشگاه هاي غير انتفاعي غير دولتي، مربيان دانشگاه هاي علمي كاربردي، مربيان دانشگاه هاي پيام نور و مربيان مراكز علمي و تحقيقاتي نيروهاي مسلح حداكثر سن 45 سال در زمان تقاضا بلامانع است.

پذيرش و نام نويسي:
1-   ملاك پذيرش داوطلب بررسي سوابق تحصيلي و ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي به تشخيص دانشگاه بوده و اين امر از طريق بررسي سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي و انجام مصاحبه علمي خاص مربيان انجام خواهد شد.
2-     تحصيل بورسيه در مؤسسه متبوع خود مجاز نيست.
3-     بورسيه از هر حيث تابع آئين نامه ها و مقررات آموزشي دوره هاي دكتري خواهد بود.
4-     بورسيه در همان سالي كه پذيرفته شده است حق ثبت نام دارد و استفاده از اين امكان براي سنوات بعد مجاز نيست.
جدول رشته هاي تحصيلي دوره دكتري تخصصي داير در دانشگاه صنعتي شاهرود

رشته

گرايش

مهندسي معدن

اكتشاف معدن

استخراج معدن

مهندسي عمران

سازه

سازه هاي هيدروليكي

خاك و پي

مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي

تبديل انرژي

فيزيك

حالت جامد

ذرات بنيادي

هسته اي

مهندسي برق

كنترل

قدرت

زمين شناسي

پترولوژي


بورس دانشگاه صنعتی شاهرود
اخبار روزنامه ها