مزایای بورس خارج از کشور برای دانشجویان با سهمیه شاهد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   07 آبان 1390-29 October 2011بازدید 6166


سهمیه پذیرش بدون آزمون
مزایای بورس خارج از کشور برای دانشجویان با سهمیه شاهد
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران از سهمیه پذیرش بدون آزمون فرزندان شاهد خبر داد و گفت: دانش آموختگان دارای سهمیه شاهد می توانند از مزایای بورس خارج برای دوره دکتری استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی علیخانی در چهارمین دور از سفر استانی به خراسان جنوبی در دیدار با دانشجویان شاهد و ایثارگر افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است که دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام مقاطع تحصیلی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر رایگان است.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم با تأکید بر اینکه این موضوع در قانون بودجه سال 90 آورده شده است، اظهار داشت: این قانون از نیم سال 91 قابل اجرا است و بخشنامه آن به دانشگاه ها ارسال شده است.

وی تأکید کرد: وزارت علوم نیز در این راستا، اقدامات لازم را برای اخذ شهریه برای این دسته از دانشجویان از رئیس جمهور انجام خواهد داد و به دانشگاه ها ارائه می دهد.

به گفته علیخانی دانشگاه ها برای رفع مشکلات مربوط به پذیرش رایگان دانشجویان شاهد و ایثارگر باید با وزارت علوم مکاتبه کنند.

وی همچنین با اشاره به نحوه اعطای بورس خارج برای فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا، توضیح داد: اعطای بورس خارج برای فرزندان جانباز 25 درصد به بالا همانند سایر دانشجویان است اما 10 درصد مجوز برای دانش آموختگان شاهد در نظر گرفته شده است تا این افراد بتوانند از مزایای بورس دکتری خارج استفاده کنند.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم در این باره توضیح داد: این مجوز سالی یک بار اعلام می شود و متقاضیان این بورس می توانند با مراجعه به سایت و دعوت از آنها برای انجام مصاحبه و بدون گذراندن آزمون ورودی از مزایای بورس دکتری خارج استفاده کنند.

علیخانی شرط ورود به این دوره را داشتن رزومه قوی از نظر آموزشی و پژوهشی دانست و خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط در صورت داشتن رزومه قوی در حوزه آموزشی و پژوهشی و معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور به شورای بورس دانش آموختگان شاهد می توانند از مزایای بورس خارج از کشور استفاده کنند.


مزایای بورس خارج کشور دانشجویان سهمیه شاهد
اخبار روزنامه ها