بورسیه 3875 نفر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی - جدول سهمیه‌ها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   13 دی 1390-03 January 2012بازدید 5358


بورسیه 3875 نفر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی - جدول سهمیه‌ها
سهمیه دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی برای بورس داخل در سال جاری اعلام شده است و بر اساس آن 3 هزار و 875 نفر در 102 دانشگاه و موسسه بورسیه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فهرست 102 دانشگاه و موسسه آموزش عالی میزان ظرفیت بورس خود را به تفکیک رشته های مورد نظر اعلام کرده اند.

بر اساس اعلام دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، 3 هزار و 875 نفر بورس می شوند. بیشترین سهمیه اختصاص یافته مربوط به دانشگاه پیام نور با 192 نفر ظرفیت بورس و کمترین ظرفیت مربوط به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشگاه فنی حرفه ای و مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با یک نفر بورسیه است.

فهرست سهمیه بورس دانشگاهها در سال 90

ادامه فهرست سهمیه بورس دانشگاهها در سال 90

فهرست سهمیه بورس در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

فهرست سهمیه بورس سایر مراکز آموزش عالی  در سال 90


بورسیه 3875 نفر دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی جدول سهمیه‌ها
اخبار روزنامه ها