بورسيه دانشگاه آزاد براي دانشجويان کارشناسی ارشد کامپيوتر و حسابداری

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   10 بهمن 1390-30 January 2012بازدید 4663


بورسيه دانشگاه آزاد براي دانشجويان کارشناسی ارشد کامپيوتر و حسابداری


واحدها و مراکز دانشگاه آزاد به جز استان‌هاي تهران، قزوين و قم تعدادي از دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد رشته‌هاي کامپيوتر و حسابداري را بورسيه مي‌کنند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد به جز استان‌هاي تهران، قزوين و قم آمادگي بورسيه کردن تعدادي از دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد رشته‌هاي کامپيوتر و حسابداري را برابر ضوابط و مقررات دارند.
ثبت‌نام آزمون کارشناسي‌ارشد دانشگاه آزاد از روز چهارشنبه 5 بهمن‌ماه آغاز شده است و تا 15 بهمن‌ماه ادامه دارد.
کارکنان واحدهاي دانشگاه آزاد (اعم از رسمي، آزمايشي و قراردادي) مجاز نيستند واحد دانشگاهي محل خدمت خود را به عنوان محل تحصيل انتخاب کنند و چنانچه اين موضوع رعايت نشود و در همان واحد دانشگاهي قبول شوند، قبولي آنان منتفي تلقي خواهد شد و به هيچ وجه نمي‌توانند متقاضي تحصيل در آن واحد يا محل‌هاي دانشگاهي ديگر شوند.
اگر دانشجوي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته در هر يک از نيمسال‌هاي تحصيلي ميانگين نمرات کمتر از 14 کسب کند، مشروط محسوب مي‌شود و در صورتي که در دو نيمسال مشروط شود، در هر مرحله‌اي از تحصيل که باشد از ادامه تحصيل وي جلوگيري خواهد شد.
براساس اين گزارش، از آنجايي که پذيرفته شدگان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي تا پايان دوره بايد در همان واحد اوليه و رشته قبولي ادامه تحصيل دهند، لذا انتقال به واحدهاي ديگر يا تغيير رشته اينگونه دانشجويان ميسر نيست.بورسيه دانشگاه آزاد دانشجويان کارشناسی ارشد کامپيوتر حسابداری
اخبار روزنامه ها