نتايج متقاضيان بورس دکتری خارج از کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   26 بهمن 1390-15 February 2012بازدید 4928
نتايج متقاضيان بورس دکتری خارج از کشورمعاون بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم، گفت: مصاحبه پذيرفته شدگان در مرحله غربالگري بورس دکتری خارج در حال انجام است و تا 17 اسفندماه به طول مي انجامد. حسن مسلمي نائيني در گفتگو با مهر اضافه کرد: مصاحبه گروههاي کشاورزي به اتمام رسيده و مصاحبه گروه هاي فني و مهندسي نيز تا پايان هفته آينده به اتمام مي رسد.وي گفت: غربالگري 127 نفر در کشاورزي و 354 نفر در فني مهندسي صورت گرفته، غربالگري رشته هاي علوم انساني نيز در حال انجام است که مصاحبه اين گروه تا هفته آينده صورت مي گيرد.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، فرايند مصاحبه با داوطلبان اعزام تا 17 اسفندماه و بعد از اتمام انتخابات مجلس شوراي اسلامي به طول مي انجامد و نتايج نهايي خردادماه سال آينده اعلام خواهد شد.مسلمي نائيني اعلام کرد که رشته هاي فني مهندسي، کشاورزي، علوم پايه، هنر و علوم انساني بيشترين تعداد داوطلبان را در بورس دکتری تخصصي به خود اختصاص داده اند.ظرفيت پذيرش براي اعزام حدود 300 نفر اعلام شده و پذيرفته شدگان نهايي تا اسفندماه سال 92 فرصت اعزام دارند.نتايج متقاضيان بورس دکتری خارج از کشور
اخبار روزنامه ها