جايابی متقاضيان ادامه تحصيل در داخل, متقاضيان مالزی در صدر !

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   23 فروردین 1391-11 April 2012بازدید 2390جايابی متقاضيان ادامه تحصيل در داخل, متقاضيان مالزی در صدر !

رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينکه وزارت علوم از ادامه تحصيل دانشجويان ايراني در داخل کشور استقبال مي کند، گفت: بيشترين تقاضاي جايابي مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل مالزي است.

استقبال وزارت علوم از جايابي متقاضيان ادامه تحصيل در داخل
دکتر محمود ملاباشي در گفتگو با خبرنگار مهر، جايابي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي کشور را يکي از برنامه هاي وزارت علوم نام برد و اظهار داشت: بر اين اساس تاکنون درخواستهايي از دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج در زمينه ادامه تحصيل در يکي از دانشگاه هاي کشور ارائه شده است.

وي با تاکيد بر اينکه دانشجويان دراين درخواستها تقاضاي ادامه تحصيل در داخل کشور را داشتند، خاطر نشان کرد: وزارت علوم از اين امر استقبال مي کند و با ايجاد شوراي انتقال اين درخواستها را مورد بررسي قرار مي دهد و نسبت به جايابي دانشجويان اقدام مي شود.

بيشترين تقاضاها از مالزي
رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم با اشاره به روند انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاه هاي خارج به کشور، يادآور شد: درخواستهاي دانشجويان بر اساس ضوابط وزارت علوم بررسي مي شود و با توجه به وضعيت تحصيلي فرد اقدام به تعيين دانشگاه محل تحصيل در داخل کشور خواهد شد.

وي در خصوص اينکه بيشترين تقاضاها و جايابي ها از کدام کشورها بوده است، گفت: با توجه به شرايط فعلي بيشترين جايابي مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل در مالزي بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجويان ايراني خارج از کشور که جهت ادامه تحصيل متقاضي انتقال به داخل کشور در مقاطع مختلف کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري هستند، مي توانند با ارائه درخواست خود بر اساس ضوابطي تحصيلات خود را در يکي از دانشگاه هاي کشور ادامه دهند.

متقاضيان مي توانند درخواست خود را بدون مراجعه و از طريق تکميل تقاضانامه اينترنتي و يا مستقيما به موسسه مورد نظر ارائه دهند.

شوراي انتقال پس از بررسي سوابق تحصيلي و مدارک ارسالي دانشجو، نسبت به تعيين موسسه در داخل براي انتقال دانشجو اقدام مي کند. چنانچه موسسات پيشنهادي دانشجو متناسب با سوابق تحصيلي قبلي و فعلي وي باشد از بين موسسه هاي پيشنهادي دانشجو و در غير اين صورت با نظر اعضاي شوراي انتقال نسبت به تعيين موسسه اقدام خواهد شد.

علاوه بر اين بر اساس مفاد تبصره 8 ماده 8 آيين نامه انتقال دانشجويان از خارج به داخل، تمام موسسات اعم از دانشگاه هاي دولتي، غيرانتفاعي، پيام نور، آزاد اسلامي و جامع علمي کاربردي مي‌توانند نسبت به پذيرش و انتقال دانشجويان متقاضي انتقال اقدام کنند و در صورت موافقت هر يک از اين موسسات با انتقال دانشجو نياز به استعلام يا مجوز از وزارت علوم براي انتقال و ثبت نام دانشجو نيست.

حداقل شرايط لازم براي انتقال به مقطع کارداني و کارشناسي گذراندن حداقل 12 واحد درسي اصلي، دارا بودن معدل کل بالاتر از 12 از 20 يا معادل آن در مقطع فعلي، دارا بودن پيش دانشگاهي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش ايران، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براي مقطع کارشناسي ارشد نيز گذراندن حداقل 6 واحد درسي اصلي، دارا بودن معدل کل بالاتر از 14 از 20 يا معادل آن، دارا بودن مدرک کارشناسي مورد تاييد و معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم الزامي است.

اشتغال به تحصيل و حضور حداقل دو نيمسال تحصيلي در خارج از کشور، دارا بودن مدارک کارشناسي و کارشناسي ارشد مورد تاييد، معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم و دارا بودن گزارش پيشرفت تحصيلي و يا کارنامه تحصيلي که به تاييد سفارت ايران در کشور محل تحصيل رسيده باشد از جملخ شرايط پذيرش دانشجويان دوره دکتري است.

به گفته معاون دانشجويان داخل وزارت علوم 121 دانشجوي ايراني شاغل به تحصيل در کشورهاي انگليس و مالزي در 3 دانشگاه دانشگاه پيام نور، امام خميني (ره) قزوين و علوم اقتصادي جايابي شدند.
جايابی متقاضيان ادامه تحصيل داخل مالزی بورسیه
اخبار روزنامه ها