500 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در رشته هاي مختلف بورس هستند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   27 خرداد 1391-16 June 2012بازدید 2359
500 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در رشته هاي مختلف بورس هستند

پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو:معاون فرهنگي دانشگاه تهران گفت: 500 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در رشته هاي مختلف بورس هستند و اين دانشگاه پيشرو در راه اندازي رشته هاي جديد است.
دکتر سيف معاون فرهنگي دانشگاه تهران در دومين گردهمايي دانشجويان بورس دکتري داخل کشورکه در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: هر چه اين گردهمايي ها و دور هم جمع شدن ها بيشتر باشد بهتر است چراکه در اين هم افزايي و جمع شدن ها است که دانش ها با هم جمع مي شود.
وي با بيان اينکه 500 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در رشته هاي مختلف بورس هستند، افزود: اولين دوره تحصيلي در دانشگاه تهران شکل گرفت و تمام رشته هاي کشور در اين دانشگاه وجود دارد و شايد مي توان اذعان کرد که هنوز هم دانشگاه تهران در راه اندازي رشته هاي جديد به ويژه رشته هاي ميان رشته اي پيشرو است.
معاون فرهنگي دانشگاه تهران افزود: دانشگاهي که يک زماني در بين 20 هزار دانشگاه دنيا ديده نمي شد اکنون رتبه 350 را کسب کرده و در برخي رشته ها به رتبه 100 رسيده است.
وي يادآورشد: در سند 1404 قرار بود که جمهوري اسلامي از نظر علم و فناوري در منطقه اول باشد که اکنون سال 90 اين رتبه را کسب کرده يعني 14 سال زودتر به اين هدف دست يافته است اين موفقيت مرهون نگاه عالمانه مقام معظم رهبري به مسايل علمي است.
سيف به دکتر شهيد علي محمدي اشاره کرد و گفت: بارها براي وي دعوت نامه ارسال شده بود که کم کم به تهديدنامه تبديل شد ولي دکتر ترجيح مي دادند در داخل کشور مانده و فعاليت کنند و معتقد بودند آنها مي خواهند علم را از سيطره دانشمندان ايراني خارج کنند.
معاون فرهنگي دانشگاه تهران از اين دانشگاه به عنوان نماد آموزش عالي ياد کرد و افزود: اين دانشگاه مظهريست که ايران اسلامي را به دنيا معرفي مي کند و آمادگي دارد که دانشجويان بورسيه را پذيرش کند.

دانشجويان دانشگاه تهران بورسیه
اخبار روزنامه ها