اعطاي بورس تحصیلی به كشور هاي عضو اکو

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   28 خرداد 1391-17 June 2012بازدید 3458
اعطاي بورس تحصیلی به كشور هاي عضو اکو


ر طبق مصوبات نشست هئيت امناي اکو وزارت علوم به دانشجويان کشورهاي عضو اکو بورسيه تحصيلي مي دهد. دکتر آتوسا گودرزي، رئيس دانشکده اکو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: براساس اساس نامه اکو سالانه بايد براي تعيين اعضاي هئيت امنا جلسه تشکيل و برنامه هاي راهبردي سال آينده در اين نشست مشخص شود که اعضاي شرکت کننده شامل وزير علوم يا نماينده اعزامي، دبير کل اکو رئيس دانشکده اکو و دکتر شريعتي رئيس دانشگاه علامه طباطبايي است.

وي افزود: از برنامه هاي اين گردهمايي تنظيم پيش نويس نشست هاي سازمان اکو است که برنامه هاي آتي را مشخص و بودجه هاي عمراني و علمي آن را تعيين مي کند. وي تصريح کرد: از فعاليتهاي اين سازمان تنظيم روابط اقتصادي سياسي و حتي علمي عضو اکو است که با مساعدت وزير علوم دانشجويان عضو اکو بورسيه تحصيلي در ايران مي شوند زيرا در بين اعضاي اکو ايران تنها دارنده دانشکده بر اين نام است.اعطاي بورس تحصیلی كشور هاي عضو اکو
اخبار روزنامه ها