بهره‌مندی جهادگران از بورس‌ آموزشی خارج از كشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   08 تیر 1391-28 June 2012بازدید 1999بهره‌مندی جهادگران از بورسآموزشی خارج از كشور


معاون آموزشي جهاد دانشگاهي گفت: براساس پيگيري‌هاي اداره کل امور آموزشي جهاد دانشگاهي و توافق امور بين‌الملل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، امکان بهره‌مندي جهادگران سراسر کشور از بورس‌هاي آموزشي کوتاه مدت خارج از کشور فراهم شد.

به گزارش فارس، محمدحسين ايماني خوشخو معاون آموزشي جهاد دانشگاهي گفت: براساس پيگيري‌هاي اداره کل امور آموزشي جهاد دانشگاهي و توافق امور بين‌الملل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، امکان بهره‌مندي جهادگران سراسر کشور از بورس‌هاي آموزشي کوتاه مدت خارج از کشور فراهم شد.وي افزود: با توجه به گستره فعاليت تخصصي جهاد دانشگاهي در حوزه‌هاي مختلف علوم و نياز به آموزش‌هاي کوتاه‌مدت نيروهاي متخصص و پيگيري‌هاي به عمل آمده توسط اداره کل امور آموزشي، امکان بهره‌مندي جهادگران متخصص و اعضاي هيات علمي جهاد دانشگاهي از فرصت آموزش‌هاي کوتاه‌مدت حوزه بين‌الملل فراهم شد. برزويي معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي مجوز دوره‌هاي آموزش عالي کوتاه مدت (تک پودمان) را به جهاد دانشگاهي اعطا کرد.

محمدحسين ايماني خوشخو معاون آموزشي جهاد دانشگاهي با اعلام اين مطلب گفت: به دنبال پيگيري‌هاي مستمر معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي از معاونت علمي رياست جمهوري و وزارت علوم تحقيقات و فناوري از اين پس پ‍ژوهانه شامل دانشجويان دکتري پژوهش محور جهاد دانشگاهي نيز مي‌شود.وي افزود: به دانشجويان دکتري پژوهش محور اين نهاد که دو ترم تحصيلي را پشت سر گذاشته باشند، پژوهانه پرداخت مي‌شود.بهره‌مندی جهادگران بورس‌ آموزشی خارج از كشور
اخبار روزنامه ها