ممنوعيت اعطاي بورس بلندمدت به رشته هاي علوم پزشکي داخل کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   23 اردیبهشت 1387-12 May 2008بازدید 1604


معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: بورس بلند مدت به هيچ عنوان به رشته هاي علوم پزشکي موجود در کشور تعلق نمي گيرد. دکتر بهرام عين اللهي در گفتگو با مهر افزود: وضعيت بورس هاي تحصيلي بلند مدت و کوتاه مدت در کشور مشخص است و به رشته هايي که در کشور موجود است به هيچ عنوان بورس بلند مدت تعلق نمي گيرد. وي يادآور شد: بورس هاي کوتاه مدت براي رشته هاي مختلف علوم پزشکي نيز تنها به صورت هفدمند و تعريف پروژه اي به اين رشته ها اختصاص يابد. عين اللهي اضافه کرد: بورس بر اساس رشته تعريف مي شود و افراد پروژه هاي خود را به دبيرخانه مربوطه ارائه مي دهند و پس از موافقت دبيرخانه، بورس به اين افراد اعطا مي شود. معاون آموزشي وزارت بهداشت در خصوص لزوم تقويت ارتباطات ميان دانشگاهي خاطرنشان کرد: کنسرسيوم دانشگاهي و همکاري ميان دانشگاهي در رشته هاي خاص انجام مي گيرد تا بتوان يک حرکت جمعي در اين زمينه انجام داد. وي افزود: در اين کنسرسيوم دانشگاهي، امکان مامور شدن اعضاي هيئت علمي و ايجاد فرصتهاي مطالعاتي و رفع کردن موانع اداري اين موضوع در دستور کار قرار دارد. عين اللهي گفت: از سال گذشته اعلام شده که اساتيد مي تواند به صورت ماموريت از دانشگاهها محروم به دانشگاههاي بزرگ تر معرفي کنند و به صورت برنامه معرفي شده است و فرصت مطالعاتي خود را بگذرانند.

اخبار روزنامه ها